Teiwas Rotating Header Image

liepos 30th, 2012:

Vyčio ir dvasininko priesakai

1_451d6564b8410 Būk garbingas. Melas vertas tautų, per daug silpnų, kad įrodyti teisę gyventi atvirame mūšyje. Būk teisingas. Elkis su kitais tik taip, kaip jie to užsitarnauja. Būk išmintingas. Nepriimk už tiesą melagingų tiesų, bet pažink pasaulį savo protu. Nesitaikstyk su blogiu, kitaip, blogis paliktas nenubaustas dauginasi, o kaltė guli ant to, kuris paliko jį nenubaustą. Neik ant Visuomenės pavadėlio. Minia gali tave išauklėti tik Vergu. Veržkis ištrūkti už jos ribų ten, kur valdo nenugalimos Gamtos Jėgos.

Karaliaus Kęstučio priesakai

Kestutis Kęstutis raštu priesakų mums nesurašė, bet jis tai atliko visu savo gyvenimu. Deja, mes kartais per mažai sugebam įsigilinti ar aprėpti tai, ką mūsų garsieji protėviai padarė dėl to, kad mes šiandien gyventumėme.… Skaityti toliau