Teiwas Rotating Header Image

Protėvių Pasaulėjauta »

Artimiausius protėvius galima įvardinti baltais, todėl, kad balta buvo tikėtinai pati mėgstamiausia protėvių spalva.  Taip kaip Šyvos spalva yra balta. Taip kaip vytis yra pavaizduotas vyraujančia balta spalva.

Yra žodis š(y)vytėti tuo pačiu išlikęs pasakymas, – Ir atlėkė šyvas arklys, teip baltas, kad net visą žemę nušvietė.  Protėviai švenčių metų ir žyniai dažniausiai rengdavosi drabužiais su vyraujančia balta spalva.  Be to, baltai buvo ugnies gerbėjai, būtent iš ugnies sklinda šyvytėjimas. Tad Perkūnas, šyvytėjimas, Šyva, balta, ugnis vienaip ar kitaip glaudžiai tarpusavyje susiję.

Baltai gali būti prasmingai siejami su gudais, vedantais, arijais, druidais, sarmatais, aisčiais, trakais, giruliais, rasais, trojėnais, hetitais, persais, skitais. Todėl įvardijant protėvių pasaulėjautą bus remiamasi ir baltų gentimis, kurios buvo aiškiai išskirtos daugiau nei prieš šimtmetį, ir kitomis, artimomis joms, gentimis.

Naujausi įrašai paskyrose

Dangus ir Pasaulėjauta|Dieviškumas ir Dvasingumas|Ženklai ir Raštas|Žiniai|Žinyčia|


Dangus ir Pasaulėjauta

Saulė įžengia į Tauro žvaigždyną Tauro simbolis mitologijoje
Metskaitlio pagrindu sudaryto Rėdos rato vaizdinys Rėdos ratas
alkos paaiskinimas 01 Sankloda, santvarka, apeigos, šventakiai, žvaigždės ir žvaigždynai
galaktika3 Kaip protėviai galimai suvokė Visatą
tx688a Birutės kalno alkos astronominis kalendorius

Dieviškumas ir Dvasingumas

vishnu_on_sheshnag_148022 Šeša ir Šešupė
e951cac9fd36bc9573afd8b2b2dd5c58e00c43b0_article Vasarovidžio virsmas Rasa. Kupolė. Krešės
120331_gayatri_mantra_en Gajatri mantra
Trinkunas-150x150 Lithuanian Darna central value of the Baltic culture
Tautos menta Tautos menta

Ženklai ir Raštas

perkuna_perkunaitele Lllielatų pasaulėžiūra
perkuna_perkunaitele Baltiški – lietuviški ženklai, simboliai
Tartaria_tablets Lietuvių raštijos ištakos II
hittitemap Lietuvių raštijos ištakos I

Žiniai

satros Dainavos varažninkas Galinis
MG_6746rktoM2 Baltų Krivulės „Baltų dvasia“ sueigos kreipimasis
1333008572 Kūrybiškų žmonių dėmesiui
galia_uzburti Leidinys apie burtus pavadinimu Galia užburti
redos-ratas Kvietimas mokytis į baltų žynių “KURONO” akademiją

Žinyčia

sduvos_krivija Protėvių papročių stovykla ir Kupolės šventė Sūduvoje
1840956_orig Ožnugario Romuva
300px-Saukliai_akmuo_20090629_01 Apeiginiai akmenys
IMAG003 Silbury Hill pyramid (anglų k.)
alka Albino Kurtinaičio mintys apie Žinyčią

Visi įrašai

Šeša ir Šešupė

vishnu_on_sheshnag_148022 Višnus turi praminį sąryšį su ViešuPats. Vedų mite teigiama, Višnus kiekvienos jugos eigos metu įtraukia į save Visatą ir nugrimzta į miegą, gulėdamas ant slibino Šešos, plaukiojančio Visatos vandenyne. Kiekvienos kalpos pabaigoje Šeša išspjauna iš savo nasrų nuodingąją ugnį, kuri sunaikina Visatą.

Dainavos varažninkas Galinis

satros Dainavoje gyveno varažninkas Galinis. Jis buvo žinomas kaip gydytojas, šeptūnas, varažninkas 15 km spinduliu. Vietiniai teigia, kad Galinis daug žmonių pataisė, ligų daug kam išgydė, kortomis labai gerai būrė ir taip toliau.… Skaityti toliau

Tauro simbolis mitologijoje

Saulė įžengia į Tauro žvaigždyną Jautis ir tauras kartais vartojami kaip sinonimai, nes Jautis, tai prijaukintas Tauras. Visgi tai ne tie patys gyvūnai. Taurai buvo išnaikinti XVII amžiuje. Šiuo metu vykdomos kelios programos bandant atstatyti rūšį [2].… Skaityti toliau

Protėvių papročių stovykla ir Kupolės šventė Sūduvoje

sduvos_krivija 2015 m. birželio 18-24 d. Pajevonio apylinkėse organizuojama stovykla. Pajevonys – mūsų tautos senojo tikėjimo sostinė, čia kiekviena žemės pėda – tarsi protėvių palikta žinia mums… http://pasakusuduva.blogspot.com Stovykla Pajevonio apylinkėse – norintiems susilieti su gamta.… Skaityti toliau

Baltų Krivulės „Baltų dvasia“ sueigos kreipimasis

MG_6746rktoM2 Mes, Baltų Krivulės dalyviai iš Latvijos, Lietuvos, Lenkijos (prūsų ir jotvingių palikuonys), pasidalinome vaizdiniais ir nuomonėmis apie tai, kaip atsiskleidžia ir kaip mus įtakoja Baltų dvasia. Baltų dvasia slypi mūsų kalboje, dainose, latvių dáinās, sakmėse ir pasakose, mūsų rašmenyse ir liaudiškuose raštuose, o taipogi mūsų protėvių žodžiais pavadintuose kalnuose, upėse ir akmenyse, mūsų piliakalniuose ir šventvietėse.… Skaityti toliau