Teiwas Rotating Header Image

Protėvių Pasaulėjauta »

Artimiausius protėvius galima įvardinti baltais, todėl, kad balta buvo tikėtinai pati mėgstamiausia protėvių spalva.  Taip kaip Šyvos spalva yra balta. Taip kaip vytis yra pavaizduotas vyraujančia balta spalva.

Yra žodis š(y)vytėti tuo pačiu išlikęs pasakymas, – Ir atlėkė šyvas arklys, teip baltas, kad net visą žemę nušvietė.  Protėviai švenčių metų ir žyniai dažniausiai rengdavosi drabužiais su vyraujančia balta spalva.  Be to, baltai buvo ugnies gerbėjai, būtent iš ugnies sklinda šyvytėjimas. Tad Perkūnas, šyvytėjimas, Šyva, balta, ugnis vienaip ar kitaip glaudžiai tarpusavyje susiję.

Baltai gali būti prasmingai siejami su gudais, vedantais, arijais, druidais, sarmatais, aisčiais, trakais, giruliais, rasais, trojėnais, hetitais, persais, skitais. Todėl įvardijant protėvių pasaulėjautą bus remiamasi ir baltų gentimis, kurios buvo aiškiai išskirtos daugiau nei prieš šimtmetį, ir kitomis, artimomis joms, gentimis.

Naujausi įrašai paskyrose

Dangus ir Pasaulėjauta|Dieviškumas ir Dvasingumas|Ženklai ir Raštas|Žiniai|Žinyčia|


Dangus ir Pasaulėjauta

Saulė įžengia į Tauro žvaigždyną Tauro simbolis mitologijoje
Metskaitlio pagrindu sudaryto Rėdos rato vaizdinys Rėdos ratas
alkos paaiskinimas 01 Sankloda, santvarka, apeigos, šventakiai, žvaigždės ir žvaigždynai
galaktika3 Kaip protėviai galimai suvokė Visatą
tx688a Birutės kalno alkos astronominis kalendorius

Dieviškumas ir Dvasingumas

e951cac9fd36bc9573afd8b2b2dd5c58e00c43b0_article Vasarovidžio virsmas Rasa. Kupolė. Krešės
120331_gayatri_mantra_en Gajatri mantra
Trinkunas-150x150 Lithuanian Darna central value of the Baltic culture
Tautos menta Tautos menta
Yama and Niyama Patandžalio perteiktose sūtrose aprašytos pirminės jogos pakopos jamos ir nijamos

Ženklai ir Raštas

perkuna_perkunaitele Lllielatų pasaulėžiūra
perkuna_perkunaitele Baltiški – lietuviški ženklai, simboliai
Tartaria_tablets Lietuvių raštijos ištakos II
hittitemap Lietuvių raštijos ištakos I

Žiniai

MG_6746rktoM2 Baltų Krivulės „Baltų dvasia“ sueigos kreipimasis
1333008572 Kūrybiškų žmonių dėmesiui
galia_uzburti Leidinys apie burtus pavadinimu Galia užburti
redos-ratas Kvietimas mokytis į baltų žynių “KURONO” akademiją
thrive-full-length-documentary-streaming Šviesuoliškėjimo pagrindai (anglų kalba)

Žinyčia

sduvos_krivija Protėvių papročių stovykla ir Kupolės šventė Sūduvoje
1840956_orig Ožnugario Romuva
300px-Saukliai_akmuo_20090629_01 Apeiginiai akmenys
IMAG003 Silbury Hill pyramid (anglų k.)
alka Albino Kurtinaičio mintys apie Žinyčią

Visi įrašai

Gajatri mantra

120331_gayatri_mantra_en Šaltinis: Strazdo (Ričardo Karaičio) svetainė mantros.lt Apie Dievą Dievas yra visų formų ir vardų, kuriuos žmogus Jam suteikia Harmonija. Tik tie, kas nežino apie Dievo Garbę, reikalaus tik vieno vardo ir vienos Dievo formos Jo garbinimui ir, kas blogiausia, smerks kitų Jo Vardų ir Formų naudojimą.… Skaityti toliau

Lithuanian Darna central value of the Baltic culture

Trinkunas-150x150 Jonas Trinkūnas The archaic Indo-European religion and mythology was still surviving on the South-eastern coast of the Baltic Sea in the Middle ages. We have opportunity to observe in the traditional Lithuanian culture the roots of the main ideas of Indo-Europeans.… Skaityti toliau

Tautos menta

Tautos menta Daukanto „Būdo senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ turinio pirmasis paragrafas pradedamas: Krašto vieta, jos privalumai, oras; tautos menta, daba, būdas ir įpročiai…; paskui, skyriuje „Tikyba senovės lietuvių“, Daukantas rašo, jog senovės lietuvių žyniai turėjo tikybą už pragumą, kuriuo svietą gorino, gandino dėl sugurinimo ir sukrutinimo žmogaus mentos ir dėl būtino sau paklusnumo.… Skaityti toliau

Leidinys apie burtus pavadinimu Galia užburti

galia_uzburti Knygoje pateikta lauko tyrimo medžiaga iš daugiau kaip 140 ekspedicijų. Knygoje pristatoma sudėtinga tema, susijusi su kenkimo magijos tradicija. Ji atskleidžiama per išlikusius mūsų tradicinės kultūros papročius ir apeigas, tikėjimus ir prietarus, sakmes ir pasakojimus apie burtininkus, raganas, žmones, turinčius blogą akį, balsą ar ranką.… Skaityti toliau

Patandžalio perteiktose sūtrose aprašytos pirminės jogos pakopos jamos ir nijamos

Yama and Niyama Praktikuojant jogą, sunyksta sąmonės teršalai ir nušvinta pažinimo šviesa, sužadindama įžvalgą matyti tikrus reiškinius. Kad tai įvyktų, praktikos turėtų būti visapusės. Būtina savitramda (jama), saviugda (nijama), kūno padėties stebėjimas (asana), svarbu reguliuoti kvėpavimą (pranajama), mokytis sutelkti dėmesį (pratjahara), nukreipti sąmonę į savižiną ir Savasties vienybę (dharana) ir atskleisti sąmoningąjį AŠ (dhjana).