Teiwas Rotating Header Image

July, 2012:

Kelias į šviesuoliškumą

virselio_pav Žmogus atsiranda gimtinėje, neretai tėviškėj. Jis gimsta mylintis Pasaulį. Pirmiausia ką žmogus pažįsta tai savo gimtinę. Vėliau žmogus pamilsta kitus žmones. Patiria kito žmogaus meilę. Taip po truputį pažindamas savo aplinką bei kitus žmones jis pradeda patirti ir praradimus.… Skaityti toliau

Vyčio ir dvasininko priesakai

1_451d6564b8410 Būk garbingas. Melas vertas tautų, per daug silpnų, kad įrodyti teisę gyventi atvirame mūšyje. Būk teisingas. Elkis su kitais tik taip, kaip jie to užsitarnauja. Būk išmintingas. Nepriimk už tiesą melagingų tiesų, bet pažink pasaulį savo protu. Nesitaikstyk su blogiu, kitaip, blogis paliktas nenubaustas dauginasi, o kaltė guli ant to, kuris paliko jį nenubaustą. Neik ant Visuomenės pavadėlio. Minia gali tave išauklėti tik Vergu. Veržkis ištrūkti už jos ribų ten, kur valdo nenugalimos Gamtos Jėgos.

Karaliaus Kęstučio priesakai

Kestutis Kęstutis raštu priesakų mums nesurašė, bet jis tai atliko visu savo gyvenimu. Deja, mes kartais per mažai sugebam įsigilinti ar aprėpti tai, ką mūsų garsieji protėviai padarė dėl to, kad mes šiandien gyventumėme.… Skaityti toliau

Vilniaus sakralinė geografija

planas1 Pirmapradį Vilniaus sluoksnį galima apčiuopti pasitelkus istorijos, archeologijos, mitologijos ir folkloristikos žinias ir atsakyti į klausimą, kodėl būtent ši vieta tapo sakraliniu, politiniu bei administraciniu Lietuvos centru. “Su visu Vilniumi, kaip ir su atskiromis jo vietomis, šventyklomis ir kitais pastatais, tvirtai siejama daugybė mitų ir legendų.… Skaityti toliau

Istorija – galingas ginklas

185017602_640 Britų rašytojas Samuelis Butleris (Samuel Butler) kažkada yra pajuokavęs: „Kalba, kad net pats Dievas negali pakeisti praeities, tačiau tai gali padaryti istorikai“. Taip pat ir tau, tikriausiai girdėtas posakis: „Istoriją rašo nugalėtojai“.… Skaityti toliau