Teiwas Rotating Header Image

January, 2013:

Electricity revolution – here comes the Sun (anglų k.)

sol_panel Very soon, perhaps even now depending on the cost of electricity in your area, solar technology will be more economically cost effective than traditional forms of electrical production. Solar Power Revolution – Here Comes The Sun — Documentary Watch this video on YouTube (1244)… Skaityti toliau

Samprotavimai apie Tautą

Tauta_ir_tevyne Tauta – tai bendruomenė, susidariusi savos kultūros, giminės bei valstybingumo siekio pagrindais. Apibūdinant aprėptį, siūlau išskirti šiuos subjektus: Lietuva, Tauta, Valstybė, visuomenė. Lietuvą priskyriau prie subjektų todėl, kad tai galimai yra dvasinė esybė, jungianti Tautą, Žemę ir Valstybę į vienalytį darinį.… Skaityti toliau

Apeiginiai akmenys

300px-Saukliai_akmuo_20090629_01 Apeiginiai akmenys

Apie keturias kilniąsias Druwio tiesas

Romuva_sanctuary-150x150 Visgi galima įrodyti, kad žodžiai reikšme „tikėjimas“ galėjo kilti nuo žodžio, kurio pirmykšte reikšme „medis“. Medis suvoktas kaip būtent pasaulio medis, kaip turtingiausias mitopoetinės simbolikos šaltinis. Taigi kalbama apie būdingą seką – „garbinimo objekto pavadinimas“ → „garbinimas (religinis)“ → „tikėjimas“. Šia prasme prūsų druwis, drūktai, slavų deru-, druva ir t.t. sudaro vieningą grandinę (arba, jeigu būtume atsargesni, leidžia tokią grandinę sudaryti)…

Lietuvos Nacionalinio saugumo pagrindai (projektas)

ugnies_zenklas – prieš daugelį amžių susikūrusi Lietuvos valstybė, besiremianti Tautos sukurtomis etninėmis kultūros vertybėmis bei Europą vienijančios krikščioniškosios kultūros pagrindais, yra neatskiriama Europos ir pasaulio tautų bendrijos dalis; – lietuvių tauta niekada nesutiko su jokia okupacija ir pavergimu, priešinosi visais įmanomais būdais ir siekė išsivadavimo, ir šis tautos nusistatymas yra nekintamas; – lietuvių tauta siekė ir tebesiekia išsaugoti savo laisvę, garantuoti saugią ir laisvą raidą savo etninėje žemėje, puoselėti tautinį tapatumą ir savimonę, ugdyti prigimtines kūrybos galias ir prisidėti prie pasaulio pažangos;