Teiwas Rotating Header Image

April, 2013:

Trys kiekvieno asmens veiklos dėmenys

Asmuo tai esmė. AsMuo=AšOmuo. Omuo, – tai nemedžiaginė žmogaus esmė, suteikianti žmogui gyvastį, sąmonę, likiminę atmintį… Tai nemirtingasis Aš. Aš=Až. A tai pradžių pradžia. Ž tai pabaigų pabaiga. Vedine samprata asmuo, – tai nemirtingoji asmeninė siela ir atma viename.… Skaityti toliau

Indra ir Perkūnas

Pasišnekėjus su matematikos dėstytoju Eugenijumi Palioku kilo mintis pasidomėti Indra. Eugenijus sakėsi turįs studentą iš Antandrajos kaimo. Vyrukas labai karingas. Kiti studentai jį pravardžiuoja teroristu. Ir dar Eugenijus sakė, kad iš to krašo yra kilę daug karininkų.… Skaityti toliau

Šešiasdešimt žemaičių

Tad su pasitenkinimu kryžiuočiai sutiko žinią, kad 1418 vidurvasaryje Raseinių, Medininkų ir Karšuvos srityse įvyko sukilimas. Ordino kronikininkas Posilgė ironiškai pastebėjo, kad „seną vilką yra sunku prijaukinti“, nes žemaičiai savo „senoje klastoje“ sudeginę bažnyčias, išvarę kunigus ir vyskupą… Reaguodami prieš pradėtas naujoves, susijusias su krikštijimu, ūkininkai savo pyktį matomai nukreipė prieš bažnyčias ir kunigus.… Skaityti toliau