Teiwas Rotating Header Image

Kunigaikštystė » Karalystės Dabartis »

Protėvių vadai Karaliai todėl 1918 atkūrė Lietuvos Karalystę

Mokslų akademija – Kunigaikščiai buvo Karaliais. Taip jau kalbėjo ir 2013-10-04 Lietuvos mokslų akademijos salėje susirinkusieji Lietuvos Respublikos veikėjai.

2013-09-13 Lietuvos mokslų akademijai perdavė Popiežiaus bulės kopiją, kurioje 1918-ais Lietuvos Karalystės Lietuvos Karaliaus pareigas laikinai vykdžiusį Mindaugą II von Urachą VaTikAno Popiežius įvardija Lietuvos Karaliumi – http://www.mab.lt/lt/naujienos/1043

Įraše kalba:

vedantysis LMA tikrasis narys prof. Eugenijus JOVAIŠA,

prof. Vytautas LANDSBERGIS,

LMA narys prof. Zigmas ZINKEVIČIUS,

dr. Algimantas BUČYS,

prof. Albinas KUNCEVIČIUS,

dr. Aleksiejus LUCHTANAS,

dr. Romas BATŪRA,

Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos kariuomenės atstovai.

Be įrodinėjimo priemonių pateikimo įprasta kalbėti apie daugeliui jau žinomas ir neginčytinas aplinkybes, tačiau kai vis dar yra atsilikusių nežinančių, abejojančių, tyčia ar netyčia dar nepripažįstančių.

Ateičiai įrodymams kalbas įrašė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – Karalystės Atkuriamosios Tarybos veiklos atnaujinimo 2012 m. kovo 25 d. aktu pradininkai (2 iš 17-os) Milvydas Juškauskas ir Violeta Sirvydytė.

Protėvių vadai Karaliai todėl 1918 atkūrė Lietuvos Karalystę.

(1390)

4 Comments

 1. Mindaugas says:

  kas tikslingiau karalius ar kunigaikštis.
  Pateikiu prielaidą tokią, kad karalius reikšmė gimininga reikšmėms karas, karieta, karūna. be to įdomu, kad karasraktas.
  karalius karo karietoje: http://onisur.files.wordpress.com/2010/01/arjuna_krishna_chariot.jpg
  kunigaikštis, kaip ir karalius tai aistiškos kilmės žodis. Kunigaikštis giminingas žodžiui kunigas, kuris kilęs nuo kuningas. kunyga->knygą. kūnas, kunigas, knyga giminingi žodžiai. Žinome pasakymą ‘žodis tapo kūnu’, taigi ištartas žodis užrašytas kūnygoje, suprantamai kaip knygoje.
  Verčiame iš rex, king į karalius. Akivaizdu, kad tai vakarietiški valdovų įvardijimai.
  šiuo atveju iškėliau klausimą dėl žodžių kilties. Manau, kad turime ieškoti ne vertinių o rasti tikresnius variausiųjų administratorių įvardijimus. Politiniais sumetimai galima vadinti karalius/kunigaikštis viename.

 2. Mindaugas says:

  Gedimino laiškai popiežiui ir jis save taip įvardijo:
  Gediminas, lietuvių ir rusų karalius, Žemgalijos valdovas ir kunigaikštis.
  1323 M. GEGUŽĖS 26 D
  http://antologija.lt/text/gediminas-gedimino-laiskai

  Aivaro Lileikos straipsnis:
  http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/istorikas-geda-lietuvai-kuri-savo-karalius-nuzemintai-vadina-kunigaiksciais.d?id=35903351

 3. Daugminas says:

  Neišnarpliota Lietuvos karalystės byla
  Li­te­ra­tū­ro­lo­gas Al­gi­man­tas Bu­čys, pa­ly­gi­nęs še­šis po­pie­žiaus laiš­kų Min­dau­gui ori­gi­na­lus ir šių die­nų is­to­ri­kų ver­ti­mą, kons­ta­ta­vo: “Fal­si­fi­ka­tas. “Lit­hua­niae reg­num” (ka­ra­lys­tė) są­mo­nin­gai iš­vers­ta į “Lie­tu­vos kraš­tas”. Moks­li­nin­kų eli­tas ne­se­niai aiš­ki­no­si, ko­dėl va­di­na­mo­sios Lie­tu­vos ka­ra­lys­tės by­los iki šiol ne­si­se­ka iš­nag­ri­nė­ti.
  http://lzinios.lt/lzinios/Istorija/neisnarpliota-lietuvos-karalystes-byla/165903

 4. Daugminas says:

  Milvydas Juškauskas: „Laikas siūlyti asmenį, kuris tinka ir sutinka tapti Lietuvos Karaliumi!“
  http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/istorija/milvydas-juskauskas-laikas-siulyti-asmeni-kuris-tinka-ir-sutinka-tapti-lietuvos-karaliumi-582-198549

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *