Teiwas Rotating Header Image

Žmogaus Asmuo »

Asmuo tai esmė. AsMuo=AšOmuo. Būtent omuo, – tai nemedžiaginė žmogaus esmė, suteikianti žmogui gyvastį, sąmonę, karminę atmintį… Tai nemirtingasis aš. Asmuo, – tai nemirtingoji autonominė siela ir atma viename.

Laisvas asmuo kuria dieviškąją šeimą, – dieviškąją sodybą. Sodybų visuma – bendruomenė. Bendruomenė įtakoja Valstybės valdymą.
Veidaknygės puslapis

Pamėgti

Naujausi įrašai paskyrose

Asmens būtis|Asmens tobulėjimas|Astralinė plotmė|Mankšta ir sveikata|


Asmens būtis

Krivio-lazda Dvija Pasaulėžiūros Matmenys
ida_pingala Valingo kvėpavimo galia
TQ13 The Full Spectrum of Intelligence (anglų k.)
asmens_veiklos Trys kiekvieno asmens veiklos dėmenys
asmuo_3 Tikroji laisvojo asmens būtis

Asmens tobulėjimas

tesines_videjos_v_1_5 Kvietimas sutartiniam dalykui, skirtam vyriškumui atstatyti, palaikyti ir plėtoti
logo_1024x1024_bendras Svetainė apie dvasinius renginius Lietuvoje
Kestutis Apie baltų vyrų vyriškumo atstatymą

Astralinė plotmė

proj2 Sąmonės projektavimo į astralinę plotmę galimybių pristatymas (anglų k.)

Mankšta ir sveikata

emotional_pain_chart The Effects Of Negative Emotions On Our Health (anglų k.)
1 lt su seseliu copy Amber abc sveikatingumo priemonės ir sveikatos programos

Visi įrašai

Kvietimas sutartiniam dalykui, skirtam vyriškumui atstatyti, palaikyti ir plėtoti

tesines_videjos_v_1_5 Mūsuose vyriškumas nėra aiškiai išreiškiamas, apskritai nėra aišku, kas tai yra ar kaip tampama vyrišku. Tiesiog bendrai visuomenėje jaučiama, kad daugelis vyrų stokoja vyriškumo.

Dvija Pasaulėžiūros Matmenys

Krivio-lazda Krivio lazda Tikėjimas grįstas savižina – Sąžine: pasaulio ir savęs pažinimu – Savimone. Tikintieji Savastimi : Savitai Veda sako: Tvaros pradžioje SvajamBuva sutvėrė dvylika Pradžiapačių, kurie tapo Žmonių rasės pradininkai. Ir kadangi visi Jo sūnūs gimė iš SvajamBuva proto, ne kūno – vadinami Manas Putras arba Proto Sūnūs.… Skaityti toliau

Svetainė apie dvasinius renginius Lietuvoje

logo_1024x1024_bendras Svetainės dvasiniai-renginiai.lt idėja kilo Naujųjų 2016 metų rytą svarstant, kokiu būdu galima padėti žmonėms tobulėti psichologine ir dvasine prasmėmis. Taip bemąstant ilgai neužtrukusi staiga šovė mintis – renginių kalendorius! Svetainė dvasiniai-renginiai.lt – dvasinių renginių kalendorius Lietuvoje.… Skaityti toliau

Valingo kvėpavimo galia

ida_pingala Sakoma, kad kvėpuoja tiek gyvasties neturinčios esybės, tiek gyvos būtybės, tiek Visatos kūnai ir pati Visata. Būtent kvėpavimas sąlygoja kitimą, kadangi visi pokyčiai yra nulemti kvėpavimo. Manytina, kad visa esantis kvėpavimas tai Kūrėjo priemonė kurti, per tai Kūrėjas išreiškia savo galias.… Skaityti toliau

The Effects Of Negative Emotions On Our Health (anglų k.)

emotional_pain_chart Humans experience an array of emotions, anything from happiness, to sadness to extreme joy and depression. Each one of these emotions creates a different feeling within the body. After all, our body releases different chemicals when we experience various things that make us happy and each chemical works to create a different environment within the body.… Skaityti toliau