Teiwas Rotating Header Image

Šviesuolių Sąjunga »

Kvietimas sparčiau sąmoningėti

Žmonės kol kas yra nedėkingoje padėtyje dėl šimtmečiais besitęsiančio jų pavergimo. Atidžiau pasivaikščiokite  po LR maisto prekių parduotuves ir pastebėsite, kad senoliai ten krapšto iš savo kišenių kapeikas, perka bet ką kas įperkama siekdami bent alkį numalšinti nes jau neturi galimybių sveikesnio maisto įpirkti. Kadangi per dvidešimt metų LR politikai nesugebėjo senoliams gerbūvio užtikrinti, tai koks senovės lietuvis tokius politikus vyriškai paauklėtų. Tačiau pastarųjų laikų daugelis vyrų svajoja apie aukštesnės klasės automobilius, kitus žaisliukus, užmiršdami pamatines vertybes. Bent išdrįskime pripažinti, kad mūšį pralaimėjome, kad esame ‘nusodinti’, kad kitų valia nusigręžėme nuo savo tikros prigimties. Dėl įsigalėjusių nuoskaudų dalis lietuvių skandinasi svaigaluose, kvaišaluose, kitose priklausomybėse…

Pabrėžtina, kad žmonės dar prieš tūkstantmetį valdė labai gilias žinias. Šios žinios buvo susijusios su žmogaus, gamtos, didžia dalimi transcedentalumo esmingu pažinimu. Apie tai pateikiama vis daugiau ir daugiau įrodymų.

Tie, kas pakankamai ilgai domėjosi jogos, ajurvedos, vedų religiniai raštais, praktika, gyvensena, pastebėjo, kad tai yra neišsemiamas žinių aruodas. Tuos pačius dalykus galima nagrinėti įvairiais aspektais. Tame yra begalinis mokslas apie žmogų, apie jo energetinius srautus, meridianus, praninius darinius. Pastaraisiais dešimtmečiais randasi mokytojai, kurie stengiasi šias žinias pateikti savaip jas susistemindami.

Be to randasi vis daugiau įrodymų apie Egipto civilizacijos subtilybes. Pateikiamos žinios apie piramidžių neįtikėtiną paskirtį, teigiama kad jose dar prieš tūkstantį metų buvo naudojama elektros energija. Atrandamos vandentiekio sistemų, buvusių po piramidėmis, liekanos. Yra išlikęs Egipto civilizacijos metu suvoktas subtilus mokslas.

Verta išskirti baltų civilizacijos dalykus. Apie baltų kultūra, paveldą, gyvenseną yra parašyta dešimtys knygų, daugybė straipsnių. Tačiau iki šiol baltų civilizaciją žmonės suvokia gana fragmentiškai dėl esančius informacijos gilumo ir jos gausos. Kai kas bandė teigti ir iki šiol teigia, kad baltai nepažinti dėl menkai išlikusios informacijos ar jos trūkumo. Tačiau vis labiau akivaizdu, kad dažniausiai tyrinėtojams baltų pasaulėjautos nepavyksta suvokti dėl pačių tyrinėtojų gebėjimų, valios, išminties stokos.

Tad kas atsitiko, kad daug žmonių taip nusmurgo, jog nesugeba suprasti prieš tūkstantmetį  žmonijos įvaldytų žinių? Kodėl pažinimo vyksmą žmonijai vėl reikia pradėti iš naujo, lyg pati žmonija būtų atsiradusi kartu su neišmanymu?

Kad tai pavyktų suprasti būtina savo sąmonę pakylėti aukščiau ir išplėsi matymo lauką. Būtina suprasti kai kuriuos Visatos principus. Visatą reiktų suvokti kaip aibę galaktikų esančių tam tikroje Dieviškoje erdvėje, kurioje yra sąryšiai tarp galaktikų.

Yra žinoma, kad galaktikoje, kurioje yra Žemės planeta, nusistovėję apibrėžti įstatymai. Tikėtina, kad paskirti įstatymai yra ir kitose galaktikose. Svarbu pažymėti, kad pasakojimai apie galaktikoje, kurioje yra Žemės planeta, esančius įstatymus buvo perduodami iš kartos į kartą vedinėje, egiptiečių, baltų ir kitose ankstyvosiose išsivysčiusiose  tradicijose.

Deja pastaraisiais šimtmečiais šios žinios buvo iš žmonių nusavintos, tą žinojimą monopolizuojant tam tikrų būtybių susivienijimui, kuris šiandien įvardijamas kaip tamsioji kabala. Šios būtybės tapo vienos iš tautų, kuri šiandien įvardijama žydais, šeimininkais. Žydai tiesiogiai su kabala nėra susiję, tiesiog jie tapo savo šeimininkų įkaitais, kurie panaudojo šią tautą savo įtakai įtvirtinti žmonių bendruomenėje.

Pastarąjį šimtmetį didžiausi Europos ir JAV bankai perėjo tamsiosios kabalos grupuotės įtakon. Visos didžiosios Europos ir JAV korporacijos priklauso šiems bankams. Pinigų emisiją didžia dalimi kontroliuoja taip pat tamsiosios kabalos grupuotė. Kadangi žinios taip pat monopolizuotos, tai įvairūs moksliniai tyrimai, mokyklų programos taip pat sudarinėjamos šios grupuotės įtakoje.

Tad tokiomis aplinkybėmis žmogus patapo sraigteliu kabalistų sukurtoje sistemoje. Tačiau štai radosi internetas, kurio dėka daugeliui žmonių tapo prieinama įvairi iki tol buvusi gan įslaptinta informacija. Interneto pagalba žmonėms tapo vis labiau prieinamos iki tol sunkiai surandamos žinios. Atsirado galimybė reikštis įvairiems išlikusiems guru, kurie tapo mokytojais daugybei žmonių. Nors internetas radosi kaip savaiminis procesas, tačiau ir tai kabalistai sugebėjo dalinai kontroliuoti perimdami svarbiausias socialinių tinklų, informacijos paieškos, informacijos sklaidos priemones.

Kad suprasti tamsias jėgas, reiktų suvokti tamsos sąvoką galaktikos aprėptyje. Tie, kas tyrinėja dangų supranta, kad galima teleskopais pastebėti galaktikoje tik tai, kas šviečia ar atspindi šviesą. Reikia kitokių priemonių tamsoje esančiai substancijai fiksuoti. Žemės planetos danguje puikiai matoma galaktikos briauna, nes ji šviečia. Ši briauna įvardijama kaip vėlių takas. Baltai suvokė šį vėlių taką kaip protėvių kelionės erdvę. Esant svarbiam mūšiui, darbui, užduočiai baltai nešdami vėliavą iškviesdavo pagelbėjimui savo protėvius-vėlias esančius kitur galaktikoje.

Dabar pabandykite suvokti galaktiką kaip gyvenamąją vietą būtybėms ir esybėms. Kadangi galaktikoje yra bendriniai įstatymai tai akivaizdu, kad joje turi būti galaktikos gyventojų paskirtas stebėtojas kaip šių įstatymų laikomasi visose galaktikos vietose. Suvokiame, kad gyvenamosios vietos galaktikoje gali būti ten, kur yra šviesa. Kur yra šviesa, ten yra šiluma, tinkama energija… Be to šviesą suprantame ir kaip išmanymą, padorumą, todėl kalboje yra atitinkamas sąvokas, – šviesuolis, švietimas.. Tikėtiniausia, kad privalo būti galaktikos šviesos sąjunga, kaip Kūrėjo patvirtintų galaktikoje įgalintų įstatymų įtvirtinimo vyksmo stebėtojas ir saugotojas.

Dabar pabandykite suprasti, kaip galaktikos šviesos sąjungos požiūriu turėt būti vertinamas tamsiosios kabalos susivienijimas įvardijant, kad kabalistai daug žmonių įvarė į tamsuoliškumą, niokojo gamtą, pakenkė Žemės ekosistemai.. Akivaizdu, kad galaktikos šviesos sąjunga tokį susivienijimą įvardija kriminaliniu susivienijimu.

Todėl žmonės turėtų su džiaugsmu priimti šią žinią: „Galaktinė šviesos sąjungos atstovai atvyksta jūsų gelbėti nuo tamsiosios kriminalinės kabalistinės jėgos vykdomo jūsų pavergimo. Šiuo metu galaktinės šviesos sąjungos atstovai kovoja dėl žmonių išlaisvinimo prieš tamsiosios kabalos pajėgas. Greitu metu prasidės kabalistų ir kabalistams tarnaujančių asmenų suėmimai.“

Teigiu, kad ši žinia yra tikra. Kitaip ir negali būti, nes žmonės priklauso šviesiajai galaktikos būčiai.

Jau nebėra ko bijoti, – atėjo metas žmonėms pabusti. Tai laikas kiekvieno jūsų naujai vidinei laisvei skleistis. Suvokite, kad kai kurie mūšiai pralaimėti, tačiau kovą mes laimėsime. Didžioji kova, nesant šviesos draugų, kaip baltams jų protėvių-vėlių, pagalbos, komplikuota, nes jau prieš šimtmečius žmonės yra  kabalistų nuginkluoti. Prisminkime, kad baltai suprato savo pagalbininkus esant visur ir visados. Ištrūkime nuo kabalistų suregztų vilionių, pinklių, apžavų, nes dėl jų tampate tamsuoliais. Susiliekite su nauja šviesuoliška galimybe, nuoširdžiai priimkite galaktikos šviesos sąjungos narius.

Mindaugas Lučka

(1237)

5 komentarai

 1. Daugminas parašė:

  ištrauka iš „Golubinaja Kniga“:

  PRADŽIAPATI

  Iš kur prasidėjo baltoji šviesa?
  Iš kur prasidėjo gražioji Saulė?
  Iš kur prasidėjo šviesusis Mainulis?
  Iš kur prasidėjo skaisčiosios Aušrinės?
  Iš kur prasidėjo tankiosios Žvaigždės?
  Iš kur prasidėjo stipriosios Liūtys?
  Iš kur prasidėjo didieji Viesulai?

  Atsakymai:

  MŪSUOSE PRASIDEDA BALTOJI ŠVIESA!
  Prasidėjo Baltoji Šviesa iš Šventosios Dvasios,
  Paties Mitros, Dangaus Imperatoriaus;
  Gražioji Saulė iš Dievo veido,
  Jaunasis-skaistus Mainulis iš Dievo krūtinės,
  Skaidriausios Aušrinės iš Dievo rūbų,
  Tankiosios Žvaigždės iš Dievo akių,
  Stipriosios Liūtys iš Dievo minčių,
  Didieji Viesulai iš Šventosios Dvasios,
  Paties Mitros, Dangaus Imperatoriaus!

 2. Daugminas parašė:

  Высшие Тайны Вселенной
  http://youtu.be/AtDSHxJ_aU4

 3. Daugminas parašė:

  Sacred Geometry Chamber of Light
  http://youtu.be/nIBJYe563aM

 4. Daugminas parašė:

  the secret of secrets:
  http://youtu.be/b5_6R8YBlv4

 5. Daugminas parašė:

  the secret of secrets2:
  http://youtu.be/wJ1i77fHELg

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *