Teiwas Rotating Header Image

Apie Teiwas »

Sumanymo Teiwas pristatymas

Teiwas – tai dvasios kario runa. Dvasios Kario požymiai tokie: susikurti valia savo veiksmais, nebūti prisirišusiam prie rezultato, nuolat suvokti, jog viska, ką galima padaryti – tai leisti Dangaus Valiai persmelkti save ir nestoti sau skersai kelio. Kai mąstoma apie Jūsų ištikimybę reikalams, vidėjoms, kelio kryptims arba elgesio normoms, Dvasios Kario runa reikalauja atkaklumo, nors kartais reikiamas atkaklumas yra kantrybė.

Prūsiškas žodis Teiwas atitinka Tėvas. Taip pat tai T raidės įvardijamas iš kurios prasideda tokie žodžiai kaip Teisingumas, Tvarumas, Tikrumas, Tvirtumas, Tikslumas, Taika, Tvarka, Tikėjimas, Tauta.

Valios dėka randasi valstybė. Valstybė tai Valybė, tai kai valios stiebiasi ar stybsta. Valia<->Lavintis, lavinimuisi būtina valia, esant valiai lavinimasi.  Reikalinga valia siekiant bendruovaldos.

Šios svetainės ženklas kalavijas, tai kaip šyviesos spindulys, kaip Teiwas runa išreikšta atkakliai tiwaz2besismelkianti galia. Vytis, šviesuoliai, Perkūnas, Saulės mūšis, šyvytėjimas yra tai, kas siejasi ir jungia į visumą, kurią galima įgyvendinti Teiwas bruožais.

Svetainėje yra keturi pamatiniai skirsniai. Asmuo, išmanydamas protėvių pasaulėjautą, kartu su kitais asmenimis kuria visuomenės ir valstybės pagrindą, dėl ko randasi Lietuvos Karalystė, kaip dvasinis administracinis darinys.

Visi keturi skirsniai svetainėje tarpusavyje susiję šviesos šviesuoliškumo bei švytėjimo bruožais. Kiekvienas iš jų išreiškia labiau praeities, dabarties ar ateities požymius. Tačiau bendrai jie, taip kaip Šyva, sudaro visumą kuri neturi nei pradžios nei pabaigos.

Skirsnis „Protėvių Pasaulėjauta“

http://teiwas.eu/category/baltu-pasaulejauta/

Artimiausius protėvius galima įvardinti baltais, todėl, kad balta buvo tikėtinai pati mėgstamiausia protėvių spalva.  Taip kaip Šyvos spalva yra balta. Taip kaip vytis yra pavaizduotas vyraujančia balta spalva.

Yra žodis š(y)vytėti tuo pačiu išlikęs pasakymas, – Ir atlėkė šyvas arklys, teip baltas, kad net visą žemę nušvietė.  Protėviai švenčių metų ir žyniai dažniausiai rengdavosi drabužiais su vyraujančia balta spalva.  Be to, baltai buvo ugnies gerbėjai, būtent iš ugnies sklinda šyvytėjimas. Tad Perkūnas, šyvytėjimas, Šyva, balta, ugnis vienaip ar kitaip glaudžiai tarpusavyje susiję.

Baltai gali būti prasmingai siejami su gudais, vedantais, arijais, druidais, sarmatais, aisčiais, trakais, giruliais, rasais, trojėnais, hetitais, persais, skitais. Todėl įvardijant protėvių pasaulėjautą bus remiamasi ir baltų gentimis, kurios buvo aiškiai išskirtos daugiau nei prieš šimtmetį, ir kitomis, artimomis joms, gentimis.

Šviesa, žvaigždės, šviesuoliai, šventa, šviesti, svastika, švara… Panašu, kad dauguma sąskambiais šv, žv, sv prasidedantys žodžiai nurodo šventus, šviesius, švarius  dalykus.

Tegul Saulė Lietuvos Tamsumas prašalina, Ir šviesa, ir tiesa Mūs žingsnius telydi.

Kaip erdvėje, laike, visame kame susivokiame pagal dangaus šviesulius, taip visuomeninė santvarka turi būti tvarkoma pagal šviesuolių numatymus.  Kaip danguje taip ir ant Žemės…

Protėviai suvokė danguje esančius šviesulius kai vartus į kitą, dievišką tikrovę. Tai vadinama danguje esančiomis angelėmis, arba suasmenintai angelais. Mokslininkai spėja, kad Saulėje yra vartai į kitų Visatos plotmių matavimus, kaip ir daugelyje kitų šviesulių. Taip kaip žmonės šviesuoliai kitiems žmonėms yra vartai į kitus suvokimo lygmenis.

Dangaus šviesuliai skirstomi į žvaigždynus, spiečius ir kitus sąjunginius darinius. Tikėtina, kad šie junginiai tarpusavyje sudaro tam tikrus sąmoningus mainus. Tad žmonėms šviesuoliams būtina jungtis į sąjungą, kad jų bendras mokymas, išmintis, gebėjimai pakeltų žmonių visuomenę į aukštesnius sąmoningumo lygmenis.

Skirsnis „Žmogaus Asmuo“

http://teiwas.eu/category/zmogaus-asmuo/

Asmuo tai esmė. AsMuo=AšOmuo. Būtent omuo, – tai nemedžiaginė žmogaus esmė, suteikianti žmogui gyvastį, sąmonę, karminę atmintį… Tai nemirtingasis aš. Asmuo, – tai nemirtingoji autonominė siela ir atma viename.

Laisvas asmuo kuria dieviškąją šeimą, – dieviškąją sodybą. Sodybų visuma – bendruomenė. Bendruomenė įtakoja Valstybės valdymą.

Skirsnis “Valstybės Pagrindas”

http://teiwas.eu/category/valstybes-pagrindas/

Mums visiems reikia nusistatyti tam tikrus savalaikius tikslus, vedančius visą tautą į bendrą tikslą – Tautos klestėjimą. Mes kalbame apie valdymą – valios išreiškimą. Visi mūsų veiksmai seka iš pasaulėjautos ir pasaulėžiūros. Tai yra svarbiausi dalykai. Iš jų išteka visos mūsų mintys ir darbai. Mes tikime, kad lietuvių tauta yra gebanti atsitiesti ir tvarkytis. Kad visame pasaulyje yra lietuvių, kurie sukaupę įvairiausios patirties, išminties, gebėjimų. Lietuvių tauta turi viską, ko reikia nepriekaištingai, nepriklausomai darniai valstybei sukurti, yra pajėgi rūpintis kiekvienu savo piliečiu, yra pajėgi pati apsispręsti, su kuo draugauti. Tad dirbkime kartu vardan Lietuvos suklestėjimo!

Skirsnis “Lietuvos Karalystė”

http://teiwas.eu/category/lietuvos-karalyste/

Lietuvos Karalystės atsiradimo pradžia galima laikyti baltų genčių žiniuonių, seniūnų ir kunigaikščių surengtą sueigą po 1236 m. įvykusio Saulės mūšio. Šioje sueigoje buvo nuspręstą steigti stiprų administracinį darinį tuo pačiu išrinkti vyriausiąjį administratorių ir karo vadą. Juo buvo pasirinktas Mindaugas.

Stengsimės pateikti straipsnius apie Lietuvos Karalystės ištakas, atsiradimo priežastis bei raidą. Karalystės ištakos siejasi su ankstesnėmis valstybinėmis bendruomenėmis, kurias buvo įkūrę hetitai, gudai, prūsai, sarmatai, galai ir kitos išsivysčiusios tautos. Karalystės raidą galima suskirstyti į penkis atskirus etapus. Nors valstybingumas buvo prarastas 1795 metais tačiau teisiškai Karalystė gyvuoja iki šiol. Nuo 1918 metų vis stengiamasi įgyvendinti savarankišką administracinę valdžią. Tai paruošiamasis etapas tikrajam valstybingumui įgyvendinti atkuriant veikiančią Lietuvos Karalystę.

Sumanymo baigiamosios nuostatos

Pabrėžtina kad šio sumanymo pagrindinis bruožas yra šviesa, šviesumas, šviesuoliškumas. Kiekvienas iš penkių skirsniųblue sword-500x500 persmeltas šios bruožo. Prasminga, kad Lietuvos Karalystė buvo kuriama po Saulės mūšio. Saulė šviesos šaltinis Žemėje. Tautiškoje giesmėje tegiama, kad Tegul Saulė Lietuvos Tamsumas prašalina, Ir šviesa, ir tiesa Mūs žingsnius telydi. Protėviams ugnis, išmanymas, dangaus šviesuoliai buvo vieni iš pagrindinių savasties apreiškinių. Šviesus protas svarbus sudarant Valtybės pagrindo nuostatas.  Kaip žmogus tampa šviesuoliu tobulindamas, grynindamas, kurdamas savo asmenį. Svetainės Teiwas skirniai sudaro tobulos amžinybės ratą.

(1956)

2 komentarai

 1. Mindaugas parašė:

  LKŽ:
  Varta: saugoti skirtas ginkluotas būrys, sargyba; saugojimo veikla, darbas: Stovi sargyba an vartos;
  var̃tas: miško sargas, eigulys: Kitąsyk, kas saugodavo girią, vadydavosi var̃tas; dėl ko vartùs kytrus pas girę pastatė [karalius]; Vartai vartavo, girias vaktavo;
  vartavóti, -ója, -ójo: saugoti, sergėti; prižiūrėti; pasaugoti, pasergėti;
  išvartìnti: išorinę pusę pakeisti vidine, išsiversti;
  vartóti: svarstyti, apgalvoti: Kožną naktį vartokit darbus savo dienų;
  vertis, vertė, vartėti.

 2. Mindaugas parašė:

  Sanskrite dvar taip pat reiškia ir duris ir vietą, čia dvaras ir durys apsijungia. Pvz., miestas HariDvar – yra durys pas Dievą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *