Teiwas Rotating Header Image

Protėvių Pasaulėjauta » Dieviškumas ir Dvasingumas »

Šiva

Šiva – Tyra Dvasia, Būtis, Budra, Palaima. Šiva- amžinas Dieviškosios Sąmonės okeanas. Tai amžinas ir švarus visa persmelkiantis Aukščiausios Dieviškos Sąmonės okeanas be jokių atributų. Tai Visatos Dvasia, kurią kiekvienas gali pamatyti savo širdyje.

Šiva- tai vienas iš trijų svarbiausių ir lygiaverčių induizmo dievybių.
Šiva- tai tobula Dieviškoji jėga naikinanti negatyvą
Šiva- tai kosminis vyriškumo principas.
Šiva- tai aukščiausioji sąmonė žmoguje.
Šiva- tai aukščiausia žmogaus dvasinės evoliucijos pakopa.
Šiva- tai istorinis asmuo, jogos pradininkas.

Todėl dažnai vaizduojamas su įvairiais simboliais. Nors skaitom vardus , bet protui visai gerai žinoti ir simbolių reikšmes
Baltos odos, pelenais padengtas kūnas. Šiva – tai visatų šaltinis, kuris kyla iš už fizinės realybės pasaulio ribų ir neveikiamas jokių kančių. Balta, kaip kamparas kūno spalva tai tylus mokymas, kad reikia turėti tyrą širdį ir tyrą protą, kad reikia atsikkratyti nesąžiningumo, apsimetinėjimo prieš savę patį, išsisukinėjimo, pykčio, neapykantos ir t.t….

Trys vibhuti ( šventų jagijos, homos arba havano pelenų ) juostos ant kaktos simbolizuoja trijų užsiteršimų; ego ( klaidingas savęs suvokimas ) , karmos ( veikla tikintis naudotis rezultatais ) ir majos ( klaidingas pasaulio suvokimas) sunaikinimą. Taip pat simbolizuoja trijų vasanų nugalėjimą. Vedos byloja, kad norint išsilaisvinti reikia atsikratyti vasanų. Vasanos tai dažniausiai neįsisąmoninti polinkiai, kuriantys karmą. Jos ir yra neišmanymo priežastys, nulemiančios ne tik mūsų elgesį gyvenime, bet ir požiūrį į pasaulį. Trys juostos tai nugalėjimas loka vasanos ( prisirišimas prie pasaulio ), deha vasanos ( prisirišimas prie kūno ) , šastra vasanos ( Prisirišimas prie proto ir raštų ) . Taip, kad prie Šivos galimas priartėti tik švaria širdimi.
Viduryje juostų natūraliais kurkumos dažais dedamas bindi ne tik simbolizuoja, bet ir apsaugo mumyse esančią trečią Šivos akį. Tai vidinio matymo ir išminties akis. Taip pat šios akies ugnimi Šiva naikina gašlumą, aistras ir kitus negatyvus. Net Kristus kalbėjo apie tos akies švaros būtinumą: 22 „Kūno žiburys yra akis. Todėl jei tavo akis švari tai , visam tavo kūnui bus šviesu. 23 O jeigu tavo akis nesveika, tavo kūne bus tamsu. Taigi jei tavyje esanti šviesa tamsi, tai kokia baisi toji tamsa!“ Mt 6, 22-23

Suvelti plaukai simbolizuoja Absoliuto- Brahmano įvairiapusiškumą. Jų kuodas to įvairiapusiškumo vienybę ir yra jogos, pradedant fizinės, mentalinės ir dvasinės energijos vienybe, idealas.
Šiva laikomas visų jogų globėju ir kiekvienas praktikuojantis jogą privalo gerbti Šivą, kaip pirmajį jogos mokytoją. Šiva – Adinatho formoje, natha jogos tradicijoje laikomas pirminiu jogos mokytoju, atvėrusiu žinias apie jogą.
Ganga ištekanti iš Šivos plaukų simbolizuoja nemirtingumo nektarą Amritą, kurį ir mokosi surinkti jogai.
Dažnai ant Šivos krūtinės arba ant laiminančios rankos delno piešiamas OM. Kadangi Šiva yra šio garso kūrėjas, kartais Jis pasireiškia ir kaip muzikos dievas Sangėtišvara, grojantis liutnia vadinama vina- rudra

Būgnelis damaru. Iš to būgnelio ( sankrit.- damarin ) ir sklinda pirminis visatos garsas. Ir tai yra pirmas žingsnis visatos evoliucijoje. Tačiau būgnelis yra dvigubas ir kai jis skamba Šivos šokio metu iš jo gali sklisti ne tik gyvybę kuriančios vibracijas, bet ir naikinančios negatyvus, ypač kalpos pabaigoje. Tiksliau tai dviejų skirtingų būties formų akivaizdžios ir neakivaizdžios simbolis. Iš kitos pusės tas pats būgnelis yra ir visatos prabudimo simbolis.

Trišula ( trišakis ) simbolizuoja tris pagrindines Jo Šakti ( potencialias energijas ); norą ( ičha ), veiksmą ( krija ), žinias ( džniana ). Subtilioje sistemoje tai kairys, dešinysis ir centrinis kanalai. Tris pasaulio evoliucijos stadijas: kūrimą, palaikymą, griuvimą.. Tris laikus: praeitį, dabartį, ateitį. Tris materialios gamtos gunas tamas ( tamsa, neišmanymas ) , radža ( judėjimas, aistra ), satva ( ramybė, dorybingumas )

Jaunas mėnulis plaukuose rodo visišką proto kontrolę.
Asana- tai yra kilimėlis meditacijai iš tigro kailio, simbolizuoja aistrų nugalėjimą
Dramblio arba leopardo kailio apsiaustas, išdidumo nugalėjimo simbolis.
Vienoje savo rankoje Šiva laiko antilopę Ūšą, kuri ieškojo priglobsčio nuo Brachmos persekiojimo. Tai rodo, kad Šiva yra visų gyvų esybių gynėjas. Keturios antilopės kojos simbolizuoja keturias vedas ir nurodo, kad Šiva vedų valdovas. O tai, kad paprastai staigius ir baukščius judesius daranti antilopė Šivos rankoje yra visiškai nurimusi, simbolizuoja dėka jogos praktikos nuramintą protą.
Kitoje rankoje Šivos rankoje visatas apvalymo ir atsinaujinimo simbolis Agni (ugnis). Ta ugnimi Šiva gina visas gyvas sielas ( dživa ) ir naikina jų samsaros pančius.

Gyvatės turi labai daug reikšmių. Gyvatės aplink simbolizuoja amžinybę ir išmintį. Apyrankės iš gyvačių rodo , kad Šiva nemirtingas bebaimis. Gyvatės ant Šivos kūno simbolizuoja besiilsinčias invidualias sielas ( dživa ) O didelė gyvatė apsisukusi daugiau nei 3 kart aplink kaklą yra ir laiko ir kundalini simbolika.

Baltas jautis Nandi- amžinas Šivos tarnas Dharmadeva. Tikrasis religijos ir dharmos įstatymo žinomas. Nandi taip pat simbolizuoja satsangą- bendravimą su šventaisiais, o tai yra viena iš efektyviausių dvasinių praktikų. Šiva jodamas ant Nandi nebyliai rodo, kad yra tikros religijos ir darnos įstatymo gynėjas.
Rūdrakša – melsvojo kipariso sėklos, pagal legendą atsiradusios iš Šivos ašarų. Būna daug skirtingų. Todėl joms suteikiamos ir skirtingos reišmės. Jos laikomos šventomis, bei nešiojamos ir atskirais karoliukais galvoje, ausyse , rankose, ant pečių, ant juosmens, ant kaklo. Taip pat ir kaip malos karoliai koncentracijai. Rūdrakšos karoliai simbolizuoja, kad Šiva be jokių kompromisų palaiko visatos tvarką.

Lingamas (sanskrit. लिङ्ग, liṅga) pažodinis vertmas ženklas, žymė. Tai vienas iš seniausių simbolių. Linga puranoje linga yra Amžno Nepasireiškusio Šivos ( Absoliuto ) esančio už laiko, už erdvės, už savybių, už formos bei už kitokių ribų, ženklas ir simbolizuoja materialios visatos egzistavimo priežastį. Čia Šiva Vienis kuriame ilsisi Esmė po pasaulių sugriovimo, nes keičiantis kalpoms materiali visata ištirpsta toje priežastyje. Taip Šiva linga įkūnija savje ir beformiškumą ir visas formas. Tai Absoliuto ženklas. Linga statoma ir šventyklose ir namuose. Kvadratinė dalis apatinė Brachmabhaga simbolizuoja Brachmą, vidurinė Višnubhaga- Višnu ir užapvalinta viršutinė Rūdrą. Ant viršutinės dalies atliekamos cermonijos ir aukojimai todėl ji vadinasi Pudžabhaga

Šiva neatskiriamas nuo savo potencialios energijos Šakti.
Veikianti Šakti vaizduojama, kaip Šivos žmona įvairiomis formomis.
Šakti- tai Dieviškoji Motina.
Šakti- tai išreikštas pasaulis. Šakti- tai Motina gamta.
Šakti- tai kosminis moteriškumo principas.
Šakti- tai vidinė energija žmoguje.
Om Namah Šivaja

pateikė Džei Šri Matadži

(1713)

One Comment

  1. komentatorius parašė:

    Kas yra dvasia?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *