Teiwas Rotating Header Image

Valstybės Pagrindas » Pasaulėžiūra »

Pasaulėžiūros nuostatos skirtos visuomeniniam pagrindui

Pasaulėžiūros nuostatos pateiktos Visuomenės ir Valstybės pagrindo aprašyme:
1. Tauta – tai bendruomenė, susidariusi savos papročių, apeigų, išprusimo, išsiauklėjimo, giminės bei valstybingumo siekio pagrindais.
2. Lietuviu yra kiekvienas, kuris jaučia Lietuvos žemės protėvių pasaulėjautą ir brangina lietuvių protėvių paveldą, siekia gyventi pagal lietuvių protėvių pasaulėžiūrą.
3. Lietuvis yra tas, kuris kalba lietuviškai, išpažįsta lietuvių protėvių tiesas, pasirengęs dirbti dėl Lietuvos suklestėjimo.
4. Šeima – pamatinė bendruomenės kuopelė, susidariusi iš septynių kartų: prosenelis senelis, tėvas, aš, sūnus, anūkas, proanūkis.

Pasaulėžiūros nuostatos pateiktos Teivas svetainėje esančiuose straipsniuose:
1. Valios dėka randasi valstybė. Valstybė tai Valybė, tai kai valios stiebiasi ar stybsta. Valia<->Lavintis, lavinimuisi būtina valia, esant valiai lavinimasi. Reikalinga valia siekiant bendruovaldos.
2. Tikslų siekimas tik teisinėmis, teisingomis ir tinkamomis priemonėmis.
3. Žmogaus prigimtis yra trejopa: medžiaginė, dvasinė ir gyvastis.
4. Žynių mokslas ir Žynio-žmogaus pasiruošimas prasideda nuo to, kaip išmokti išsaugoti savo gyvatą.
5. Svarbus žmogaus tikslas – nepažeidžiant darnos Gamtoje vis labiau pažinti Kūrėją. Jei žmogus savo mintimis ir veiksmais pažeidžia darną gamtoje, tai jis tampa priklausomas nuo darną Gamtoje griaunančių Visatos galių.
6. Esminiai ateities dalykai yra vaikai, kurie ateina į visuomenę kaip jos ateitis. Priklausomai nuo to, kokiomis sąlygomis, kokiu aplinkinių žmonių rūpesčiu ir supratimu gimsta, bręsta, ugdomi vaikai, taip yra plėtojamas gėris visuomenėje.
7. Žmogus gyvena ir pasaulis gyvuoja tik dėl darnios gyvenimo pradų sąveikos ir paties žmogaus teisingo elgesio. Darna yra svarbiausia gamtos ir žmogaus vertybių siekiamybė, pasiekiama ir išlaikoma tik nuolatiniu triūsu, darbu.

Valstybės atkūrimo sambūryje pateiktos pastabos ir nuostatos:
1. Kultūra keistina į Sielauga ar Sieloauga.
2. Pramuši Ledą, randi Sidabrą. Pramuši Sidabrą, randi Auksą; Ledas – kūnas, Sidabras – Siela, Auksas – Dvasia.
3. Kultūra tai sielvada, kas reikštų-vedimą.
4. Dvasia-tai, ką gauname ir visad turėjome -Dievo, Absoliuto, TAT, dalelytė.
5. Sau gyventi – rusenti, šeimai gyventi – degti, o tautai gyventi – šviesti.
6. Bet kuri kultūra kyla iš pasaulėžiūros (tikėjimo).
7. Lietuvių tauta turi labai gilias valstybingumo tradicijas. Valstybingumas yra mūsų pasaulėžiūros dalis.

Papildančiosios pamatinės tautos visuomeninės nuostatos:
1. Antano Maceinos išsakyta nuostata: Žmogus yra kūrėjas. Žmogaus kūrybiškumas yra pagrindinė jo žymė. Tai pirmykštis jo būtybės pradas, kuriame glūdi visi kiti pradai.
2. Jono Trinkūno išsakyta  nuostata: Gyvenimas – tai galimybė busti. Mes atsibundame lietuviais, nes būties prasmė reiškiasi pavidalais ir atskirybe. Tik mirtis gali panaikinti atskirybę.
3. LR konstitucinė nuostata: Lietuvių tauta atkurdama nepriklausomą Lietuvos valstybę įkūnija prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje.

(1028)

2 komentarai

  1. Kemblys parašė:

    Neteisingai suvokei ‘tautą’. Tauta ne bendruomenė, pvz., lėktuvas ne sparnas.

  2. […] Pasaulėžiūros nuostatos skirtos visuomeniniam pagrindui […]

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *