Teiwas Rotating Header Image

Žmogaus Asmuo » Asmens tobulėjimas »

Apie baltų vyrų vyriškumo atstatymą

Apibendrino Tomas Jonas Girdzijausas
Mes, Lietuviai/Baltai Vyrai privalome grįžti prie savo amžinų vyriškųjų Pareigų: kartu išsiaiškinti išsigryninti vyriškąsias Pareigas ir jas vykdyti (palaikydami vienas kitą šiame procese)

Pagrindinės amžinos vyriškosios Pareigos yra įvairiai traktuojamos Pasaulio Tautose, tačiau vienaip ar kitaip jos yra universalios, amžinos ir susiveda į panašų sąrašą.

Štai kai kurios autoriui žinomos Vyrų Pareigos (žiūrint iš šalies į Vyrus, Moterų požiūriu, objektyviai). Pirmoji Pareiga laikoma pačia svarbiausia, šaknine, nes jos nevykdydamas Vyras negali vykdyti kitų savo Pareigų. Trijų pagrindinių Pareigų eiliškumas neatsitiktinis.
 1. PIRMOJI VYRO PAREIGA: autoritetas. Vyrai pirmiausia patys sau, tarpusavyje turi aiškintis šias temas, kitaip sakant – tai viena didelė tema, viena esminė Pareiga (šis eiliškumas atsitiktinis):
  • Galios šaltinis: Vyrai tik apie tai kalbasi tarpusavyje sąmoningai arba ne, visus Vyrus visais laikais jungia viena esminė bendravardiklinė tema – Galia / jėga / aktyvumas: Valios, protinė, valdžios, finansinė, fizinė, lytinė ir t.t. ir panašiai
  • Gyvenimo prasmės arba tikslo (be ko Vyrai apskritai negali gyventi)
  • religijos, pasaulėžiūros,
  • ideologijos, idėjų generavimo, naujovių, inovacijų
  • vertybių,
  • žinių valdymo, informacijos valdymo
  • Tiesos (išgryninto žinojimo, kuriame nėra priemaišų ir kurį visi vienodai priima kaip objektyvų),
  • didžiojo piešinio,
  • strategijos (savo Gyvenimo, Šeimos, organizacijos/bendruomenės, Tautos/Valstybės ir net visos Žmonijos),
  • kuo abstraktesnio mąstymo lavinimo (psichologai vyriškąjį elementą taip pat įvardina kaip abstraktųjį pradą). Patys turtingiausi Pasaulio Vyrai, apskritai  vyriški verslininkai pasižymi ypač gerais matematiniais gebėjimais. Matematika yra pats abstrakčiausias mokslas Pasaulyje.
  • Pasaulio sandaros/struktūros, Dangaus ir Žemės paslapčių,
  • protinių galių lavinimo,
  • Valios,
  • valdžios, vadovavimo, vedliavimo,
  • energijos (medžiojimo, išlaikymo, naudojimo),
  • aktyvumo,
  • transformacijos (pradžios ir pabaigos, apsėklinimo ir mirties),
  • daugybė kitų panašių susijusių vyriškų temų.
  • visą šią Pareigą dažnai apibendrina kaip autoritetas. Artimųjų Rytų šalyse jei Vyras yra autoritetas, Moteris nori telkėti už jo, nors kitos jo pozicijos/Pareigos tuo momentu gali būti ir silpnesnės.
 2. ANTROJI VYRO PAREIGA: Resursų Šeimai (arba/ir Tautai) tiekimas, savęs ir Šeimos išmaitinimas, pinigų uždirbimas. Jei Vyras nesugeba uždirbti bent simboliškai daugiau nei Moteris – jis negerbs pats savęs, jis žlunga iš vidaus, todėl jei patelės neatsargiai perima šią rolę – visuomenėje patinai išnyks dėl objektyvių priežasčių, patelės liks su algomis, bet vienišos ir Gyvenimo eigoje ir juo labiau – senatvėje)
 3. TREČIOJI VYRO PAREIGA: Biologinis patinas (apvaisintojas). Į šią Pareigą patenka ir teisingas elgesys su Moterimi bei Vaikais.
Dėstymas, aiškinimas, praplėtimas
 • Indų senuose Išminties tekstuose teigiama, kad Šyva (grynojo vyriškumo) ir Šakti (grynojo moteriškumo) pažinimas – tai raktas į visas Dangaus ir Žemės, Gyvenimo/Gyvybės ir mirties, teorijos ir praktikos paslaptis, todėl vyriškumas ir moteriškumas yra ypatingos, aukštos temos pažengusiems.
 • Vyrų stiprioji pusė (ir silpnoji, jei nevykdoma; savotiška nuodėmė visuomenės atžvilgiu) yra potencialus gebėjimas bendradarbiauti net jei Vyrai/patinai tarpusavyje yra konkurentai dėl socialinių pozicijų, pajamų ar patelių. Tik Vyrų bendradarbiavimo pagrindu įmanoma santarvė ir klestėjimas Tautoje, Valstybėje, visuomenėje, organizacijoje, bendruomenėje, Giminėje ir Šeimoje. Tik Vyrų ryšys struktūruoja visuomenę. Tik Vyrų Vienybės dėka įmanoma visuomeninė (socialinė) tvarka. Gamta taip sukūrusi, kad Moterys negali būti vieningos. Tą rodo anytos ir marčios reiškinys, tai nuoširdžiai pripažįsta pačios Moterys. Jos nuolat konkuruoja dėl Vyrų dėmesio. Moterys gali įsijungti į visuomenę tik per Vyrus. Visuomenė, viešoji erdvė apskritai yra Vyrų dominija, Šeima-Namai yra Moterų dominija.
 • Rusiškai Vyrų bendradarbiavimas taikliai vadinamas разумное сотрудничество. Prašau pasiūlykite tokį patį lietuvišką įvardinimą, jei galite.
 • Tik bendradarbiaudami ir persiliedami žiniomis Vyrai gali kartu atskleisti pasaulėžiūros paslaptis, išlaikyti stiprią funkcionuojančią, gyvybingą religinę sistemą. Nuolatinis Dangaus ir Žemės paslapčių atnaujinimas, pastovios pastangos, nuolatinis Darbas turi vykti bet kurioje religinėje sistemoje. Jei Vyrai nemoka bendradarbiauti – religinė sistema neįmanoma (užsimiršta, degraduoja, vertybės devalvuoja) ir atvirkščiai – tik Darbas su religinės sistemos palaikymu, nuolatinių gryninimu veda į Vyrų susikalbėjimą. Šie du klausimai yra neatsiejami ir beveik tapatūs.
 • Vyrams skirtingai nei Moterims yra ypatingai aštrus Gyvenimo prasmės, tikslo klausimas. Jis toks aštrus, kad Vyras netekęs darbo/veiklos, sutuoktinės, visuomeninės pozicijos per keletą parų krenta į depresiją (Vyro olą) ir jį sunku iš ten ištraukti. Vyro psychė yra kieta kaip grūdintas plienas, tačiau trapi ir galinti palūžti. Moteris yra lanksti ir todėl gyvena ilgiau.
 • Šeimos statusą visuomenėje lemia Vyro elgesys arba dorovingumas, bet ne Moters. Analogiškai ir Tautos statusą pasaulyje lemia Vyrų elgesys.
 • Vyro pavyzdys Šeimoje lemia Vaikų religingumą, bet ne Motinos.
 • Su Moterimis tiesioginių ar rimtesnių problemų nėra – Moterys ir taip yra pažangesnės, pareigingesnės, potencialiai geresnės būtybės. Tik Vyrai žudo, prievartauja, vagia, plėšia, kariauja, medžioja, žvejoja ir rizikuoja Gyvybe arba Sveikata. Moterims tai retai ateina į galvą, nes priešinga jų instinktui.
 • Švietime, auklyboje, lavinime ir ugdyme pagrindinė problema vėl yra berniukų auklėjimas. Mergaitės ir taip geriau mokosi, yra pažangesnės. Moterys negali susitvarkyti su berniukais mokyklose, Motina negali auklėti sūnaus.
 • Gamta taip sukūrusi Moterį, kad joje ir taip į vidų įdėtos visos reikalingos savybės ir gimus Vaikui galutinai prasiskleidžia visas moteriškumas, viskas ko reikia Moters/Motinos vaidmeniui atlikti. Todėl kai kuriose Tautose sakoma, kad Moteris apskritai neturi Pareigų Vyrui, nes ji ir taip pareiginga. Tačiau su Vyrais visiškai kitokia situacija – norėdamas jaustis lygiaverčiu greta Moters, Vyras turi nuolat dirbti su savimi, savo Sąmonės Galių lavinimu, charakterio grūdinimu ir Valios formavimu. Tautos klestėjimui visi Vyrai turi dirbti rimtą bendrą Darbą tuo pačiu atžvilgiu.
 • Dangaus dėsniai yra vyriškasis elementas.
 • Vyrų Pareiga – susivienijimas. Tik jie tai gali padaryti visuomenėje/Tautoje. Jei jie nevieningi – visuomenė/Tauta žlugs. Jei Vyrai vieningi – visuomenė/Tauta neiveikiama. Jie turi vienytis mąstyme, noruose, tiksluose, siekiuose, mintyje.
Vyras ir Moteris – Dangus ir Žemė
 • Kas yra Gamta – Žemė ar Dangus?
 • Kai Lietuviai ir Lietuvės kalba apie Gamtos argumentą (apeliacija į Gamtą) – dažniausiai kalbama apie Gamtą tik kaip apie moteriškąji pradą, Žemę.
 • Tačiau Tauta, kuri nesilaiko Dangaus įsakymų, netenka savo Žemės.
 • Dangaus Tėvas kuria/emanuoja Šviesą ir įsakymus, o Motina Žemė gimdo būtybes, kurių išgyvenimui reikalinga ne tik duona, bet ir dangiški vaizdiniai (žinios, mokslas, Šviesa). Nė vienas augalas negali išgyventi be Šviesos.
 • Būtybė ir Tauta gali būti laiminga ir klestėti tik pusiausvyroje tarp Dangaus ir Žemės, tarp vyriškojo ir moteriškojo pradų.
 • Ryšys tarp būtybių ir pirmiausia tarp Vyro ir Moters, (Dangaus ir Žemės) yra pats trokštamiausias malonumas.
 • Stokojant ryšio sutrinka Vaikų auklėjimo turinys ir visos švietimo sistemos šaknis. Švietimas yra vienintelis sprendimas visoms visuomenės (socialinėms) problemoms.
 • Pagrindinis švietimo elementas – klausymas/klusnumas (tikėjimas) iš mokinio ir paslapčių atidavimas (pasiaukojantis rūpestingumas) iš žinančiojo.
 • Pati sąvoka „švietimas“ – nuo žodžio Šviesa. Šviesa yra dangiškas elementas, o ne žemiškas.
 • Tik teisingi, Tiesos Žodžiai sutaiko kairę ir dešinę. Tik išgrynintas dvasinis mokymas sprendžia visus Tautos iššūkius.
 • Dangaus dėsnių laikymasis – tai vyriškojo elemento vietos, rolės ir Pareigų atstatymas.
 • Dangaus dėsnių laikymasis – tai grįžimas prie Doros, amžinųjų vertybių, dvasingumo (arba parinkite savo Žodžius šiems dalykams įvardinti).
Lietuvių/baltų vyrų būklė ir iššūkiai
 • Lietuviai/Baltai nyksta pavojingu greičiu, Vaikų gimstamumas Lietuvoje jau ties demografinės agonijos riba (1.3 vaiko Šeimoje), mums gresia Prūsų likimas ir mes privalome susiimti ir kažką daryti iš esmės.
 • O ką konkrečiai daryti – tiems kam nuoširdžiai rūpi Lietuvių/Baltų likimas būtina tartis, būtina ieškoti bendrų sprendimų. Mes privalome vienytis sukandę dantis, vienytis bet kokia kaina, kitaip liksime tik išnykusių Tautų sąraše.
 • Pagrindinė mūsų problema – Vyrų nevyriškumas – rodo apskritai visos Tautos moralinį ir energetinį nusilpimą, nes tik Vyrai yra aktyvusis pradas, energijos Galios išgavėjai-generatoriai. Visuomenės ir Tautos Galia ir vyriškumas – neatsiejami.
 • Ko gero, pati didžiausia Lietuvių ir Gudų problema – pasaulinis Vyrų išėjimo (suicidų) rekordas. Būtent tai aiškiausia rodo, kad Tauta/visuomenė giliai serga, kad būtent Vyruose yra problemos šaknys bei sprendimai.
 • Jei Mes būtumėm nuoširdūs sau, tai visiems savo Vaikams turėtumėm sakyti – „vaikeli, kuo greičiau bėk iš šitos šalies, kur nepaisoma įstatymų ir kurioje yra pasaulinis savižudybių rekordas, nes tai save susinaikinanti šalis“. Gaila ir deja, tai yra mūsų Tėvynė.
 • Tyrimai Latvijoje parodė, kad yra daugybė universitetus baigusių puikių merginų, tačiau jos neturi už ko tekėti, nes Vyrų trūksta, jų tiesiog nebėra fiziškai. Emigracijos dėsniai rodo, kad emigracija prasideda tada, kai masiškai pajuda Moterys. Šiuo atveju Moterys pajuda tuomet, kai Vyrų masės, Vyrų energijos kiekio pirmojoje (emigracijos kilmės) šalyje jau nebepakanka.
 • Lietuvos Moterys aiškiai sako, kad pažinčių procese, šokiuose Lietuviai Vyrai nebeturi Galios, nemoka nei kalbinti, nei flirtuoti, neturi džiaugsmingumo ir jumoro, juos lengvai savo ryžtingu elgesiu nukonkuruoja užsieniečiai. Lietuvės (ir Latvės) Moterys tiesiog neturi ką daryti, norėdamos turėti Vaikų ir pilnavertį šeimyninį Gyvenimą – jos priverstos rinktis užsieniečius.
 • Lietuvių vyrų ištižimą rodo kiti pavyzdžiai:
  • Karininkai skundžiasi, kad į armiją iš mokyklos atėję vaikinai yra išlepę, iš jų nieko neįmanoma padaryti.
  • Lietuvos armijos degradavimas ir išnykimas.
  • Esminius vyriškus Valstybės postus periminėja Moterys: gynybos (krašto apsaugos), Valstybės Gynimo tarybos, nekalbant apie kitus pačius svarbiausius Valstybės postus. Deja tai todėl, kad Vyrų (nekalbant apie tikrus Vyrus) tiesiog nebėra, nėra iš ko rinktis.
  • Nesugebėjimas susitarti, bendradarbiauti, veikti komandiškai. Kiekvienam protingam Vyrui aišku, kad didelė energija, didelis grobis, didelis klestėjimas, didelis malonumas pasiekiamas tik komandinėmis pastangomis ir partnerysčių dėka. Vienas lauke – ne karys. Tuo tarpu Lietuviai tapę individualistais, kiekvienas – užsidaręs savyje. Tai rodo didžiulį Vyrų egoizmą. Beje, Vyrai yra didesni egoistai, nei Moterys ir ypač – Šeimos atžvilgiu.
  • Socialinė tvarka yra tik Vyrų sfera ir Pareiga. O socialinės tvarkos Lietuvoje jau nebėra.
  • Viešosios erdvės degradacija. Nepagarbus vieni kitų apkalbinėjimas viešumoje, žiniasklaidoje peržengia visas ribas.
  • Tarptautinių santykių silpnumas.
  • Politikos nususimas dėl propasyvinių nuostatų įsigalėjimo (Mantas Adomėnas, Lietuvių emigracija)
Kai kurie siūlymai
 • Matyt, britai turėjo panašias problemas ir todėl įkūrė elitines berniukų mokyklas (Henrikas VI įkūrė Eton), kurių dėka iki šiol į Tautos valdymą išeina pilnai paruoštos naujos kartos, gatavos komandos, nauji vieningi lojalių Tautai vedlių žiedai.
 • Baltų religijoje būtina teikti didžiulį dėmesį komandiškumui, veislei ir charakteriui – skyrius apie charakterį ir komandiškumą.
 • Danai/skandinavai buvo panašioje situacijoje. Jų pilietininkai-patriotai ėmėsi iniciatyvos ir kartu su princu startavo masinio Tautos vertikalaus ir horizontalaus bendradarbiavimo, kooperavimosi akciją: visi bendradarbiauja su visais ir tai daro visais įmanomais būdais.
 • Be to žinodami, kad Tautos šaknys – kaime, danai/skandinavai startavo (tuo metu – beprecedentinį) švietimą kaimo ūkininkų Vaikams ir taip atsiėmė šalies valdymo postų tinklą, kurį jau buvo užėmę germanai.
 • Sikhai išlikimo dėlei įkūrė savarankišką naują religiją. Sikhai yra labai ryškiai vyriški Vyrai.
 • Islamas pasižymi labai aiškia ir stipria socialine doktrina: nėra Vaikų Namų, Senelių Namų, elgetų, alkoholizmo, procentinės bankininkystės ir kitų ryškių visuomenės ydų). O žinoma, kad tik Vyrai gali sukurti ir palaikyti tokią stiprią visuomeninę tvarką.
 • Vidutinis Vaikų skaičius musulmonų Šeimose yra nuo 5 (globaliai) iki 8 (pvz. Prancūzijoje). Tai dar kitu kampu rodo stiprų aktyvųjį vyriškąjį elementą. Moterys paprastai pakankamai tiesiai ir atvirai sako, kad Vaikų skaičius Šeimoje priklauso nuo Vyro Galios (autoriteto, resursų užtikrinimo ir tiesiogiai lytinės Galios). Didelis Vaikų skaičius taip pat rodo, kad Vyrai ir visa visuomenė turi ir jaučia stiprią Gyvenimo prasmę.
 • Dabartiniai Lietuviai dvasiniai vedliai gali ir turi persilieti žiniomis, dalintis tuo, ką žino geriausia, mokinti vieni kitus tarpusavyje ir be paliovos. Tik save mokanti organizacija gali nuolat augti ir atlaikyti konkurenciją. Tai ko gero vienintelė išeitis Lietuviams.
 • Baltų bendruomenėse turi būti fundamentaliai atstatytos žinios apie Šeimą ir teisingus jos santykius. Tai lemtingas klausimas būti-nebūti Baltams. Tuo tikslu būtina padaryti ir nuolat tęsti esminius viso Pasaulio geriausių Šeimos santykių praktikų tyrimus (ir pirmiausia tų Tautų, kurios sėkmingos Šeimos prasme) ir perimti (susigrąžinti seniai užmirštus) Šeimos santykių, Vaikų auklėjimo principus ir dėsnius. Paradoksalu, kad nors Šeimos paslapčių išmanymas yra Moterų Pareiga, tačiau žinių struktūrą, informacijos sistemą geriausiai atstato ir mokymu (mokymo iniciavimu) užsiima Vyrai. Baltai turėjo puikią tradicinės Šeimos sistemą, labai panašią savo gyliu ir detalumu į geriausius pasaulinius pavyzdžius, tačiau deja jos žodinė tradicija pamiršta ir ją privalome atstatyti.
 • Įvesti (atstatyti) amžino tipo papročius, tokius kaip:
  • svetingumas (Rytų šalyse iš toliau atvykusį svečią laiko lyg karaliumi, o Namų šeimininkai elgiasi kaip tarnai),
  • besąlygiška pagarba Tėvams, vyresniesiems, daugiau patyrusiems-žinantiems bei Protėviams,
  • visą Šeimų ir bendruomenių laisvą laiką skirti tarpusavio mokymui, patirties perėmimui vieni iš kitų, pamokų įsisavinimui, pamokymams, paauklėjimams, pasakoms (Vaikams), legendoms. Taip yra kai kuriose stipriose Tautose – tik susitikę jie aktyviai keičiasi patirtimi ir pamokomis, ypač – Giminių, namiškių, artimųjų tarpe.
  • kaimynų tarpusavio bendravimo ritualai po darbo ir savaitgaliais (Suomijoje)
  • ir kitus.
Kai kurie atviri klausimai Lietuviams/Baltams Vyrams
Kokios berniukų (12-19 metų) mokyklos modelis būtų tinkamas Lietuviams?
Kokia Tautos vedlių (kadrų) kalvė mums tinkama?
Kokia Tautos Žynių (kadrų) kalvė mums tinkama?
Saulė yra vyriškas elementas ar moteriškas?
Mėnulis yra vyriškas elementas ar moteriškas?
Kai kurios išvados: 
  • Tik Žynių komandinis darbas su lietuviškomis giluminėmis žiniomis, jų nuolatiniu atnaujinimu gali atgaivinti domėjimąsi Lietuvių Kalba, norą kalbėti lietuviškai, norą plėsti Lietuvių Kalbą ir lietuviškai kalbančius Žmones.
  • Pagrindinę savo Pareigą Vyrai gali įgyvendinti tik kartu bendradarbiaudami, vienydamiesi.
  • Dvasinę Tautos būklę lemia Vyrų elgesys.
  • Pagrindinis principas, kurį privalu mums, Lietuviams, ir ypač dvasiniams vedliams prisiminti – Vyras yra dangiškas elementas, Vyras atstovauja Dangų. Žemę valdo Dangaus dėsniai. Žemė yra (turi būti) valdomas elementas, Dangus yra (turi būti) valdantis elementas. Susikoncentravimas tik į žemišką elementą veda į disbalansą, vertybinę ir moralinę griūtį, degradaciją. Tarp Dangaus ir Žemės, Vyro ir Moters turi būti išlaikoma pusiausvyra. Privalome grįžti prie Dangiškos vertikalės, hierarchijos (šventos tvarkos).
  • Tik Vyras gali būti dvasininku, šventiku, kunigu, teologu, žyniu (žinių ir informacijos valdytoju), kriviu tikrąja, tiksliąja, griežtąja prasme.
  • Pasaulėžiūros palaikytojai yra tik Vyrai.
  • Štai kodėl turime inicijuoti berniukų mokymą, elitines arba specializuotas berniukų mokyklas.
  • Štai kodėl turime inicijuoti Didįjį Išmintingų Vyrų susirinkimą ir tol spręsti pačius svarbiausius Tautos klausimus/galvosūkius, kol rasime aiškius, tikslius sprendimus.
  • Lietuviai Vyrai vedliai, kriviai ir Žyniai privalo kartu išsigryninti vyriškumo temą ir ją vykdyti tobulai.

Apibendrino Tomas Jonas Girdzijausas

 Parengta pagal baltai.lt informaciją

(2611)

2 komentarai

 1. Daugminas parašė:

  Vyrų ratas
  http://vyruratas.lt

 2. […] Kodėl svarbu vyrams surasti bendrą sprendimą? Pasak straipsnio „Apie baltų vyrų vyriškumo atstatymą“: […]

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *