Teiwas Rotating Header Image

Tikrasis Tautiškumas » Apibendrinimai »

Asmens ryšiai būtini lietuvių tautos išlikimui

Po laisvės sąjūdžio, praėjus 25 metams, Lietuvos valstybėje lietuvių tautybės asmenų iš daugiau nei 3 milijonų liko 2 milijonai, nors galėjo tapti 4 milijonai. Kadangi lietuvių tauta skaitlingumu mažta, todėl iškyla jos išlikimo klausimas.

Kodėl užuot padaugėjus lietuvių 1 milijonu, jų sumažėjo 1 milijonu per pastarąjį praėjusįjį ketvirtį amžiaus? Atsakymas gali būti rastas suvokus tokius asmens ryšius būtinus lietuvių tautos išlikimui:

Nutrūkus išvardintiems ryšiams lietuvis tampa be ryšio, todėl atitrūkstantis nuo savo pasaulėžiūros, valstybės ir tautos. Teiwas bendruomenė aiškinasi šiuos ryšius, stengiasi išgryninti jų svarbą ją patiekiant visuomenėn.

Tik esant paminėtiems tautos išlikimui būtiniems ryšiams, galima svarstyti apie šeimos, ūkio, ugdymo ir kitus tautos suklestėjimui svarbius dalykus. Kadangi asmenys esantys be ryšio turi kitus siekius ir tikslus, jie veikia ne tautos klestėjimo didinimo, bet valstybės griovimo kryptimi.

Tautos išlikimui svarbi pati tautos sąvoką kurios turinys išaiškintas Teiwas bendruomenėje:

Tauta – tai bendruomenė, susidariusi savos kultūros, giminės bei valstybingumo siekio pagrindais. Išsamiau apie tautos sąvokos turinį pateikta pagal nuorodą http://teiwas.eu/en/2013/01/samprotavimai-apie-tauta/

Asmens ryšiai būtini lietuvių tautos išlikimui privalo būti puoselėjami pagal tokias Teiwas nuostatas: Tvarumas, Taurumas, Tvirtumas, Tikrumas, Tikėjimas.

Todėl, artėjant Seimo rinkimams, verta pamąstyti, kas iš siekiančių tapti Seimo nariais tikrai siekia tautos išlikimo ir ketina pagal Teiwas nuostatas pasirūpinti tautos išlikimui būtinais ryšiais juos sutvirtindamas. Pagal viešoje erdvėje esančius pasisakymus, galima daryti išvadą, kad šios politinės partijos pasiruošusius rūpintis lietuvių tautos išlikimu:

  1. liaudininkai (Lietuvos liaudies partija);

  2. tautininkai (Lietuvių tautininkų sąjunga);

  3. valstietininkai (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga).

Panagrinėkim kaip šios partijos pasiruošusius tvirtinti tautos išlikimui svarbius ryšius?

Ryšys su savais dievais.

Galima tikėti ir įžvelgti šių trijų partijų daugumos narių pagarbų ryšį su savais dievais.

Ryšys su lietuvių būtove.

Tautininkai teigia, kad globotinas bendras baltų dvasinės ir medžiaginės kultūros paveldas – archeologijos, istorijos, mitologijos paminklai, vietovardžiai, vandenvardžiai …

Ryšys su lietuvių kalba.

Liaudininkai teigia, kad kalba – pagrindinė Tautos savimonės sudedamoji. Ir dėl to kalbą reikia visokeriopai puoselėti, gerbti, o kai kada ir pakovoti dėl jos teisių.

Tautininkai teigia, kad lietuvių kalba – valstybinė ir taip turi likti. Valstybė turi užtikrinti galimybes mokytis, išlaikyti mokyklų tinklą valstybine kalba.

Ryšys su lietuviška gamta.

Tautininkai teigia, kad gamtos paveldo puoselėjimas – vienas svarbiausių nacionalinio saugumo pagrindų. Ūkinė veikla paminklinėse ir kitose saugomose teritorijose – ribojama, siekiant išsaugoti gamtinę aplinką ir kraštovaizdį, paveldo vertę, jo raišką ir prieinamumą dabarties ir ateities kartoms. Turi būti užtikrintas realus visuomenės dalyvavimas, kai svarstomi ūkiniai projektai, galintys pakenkti gamtinei aplinkai.

Valstietininkai teigia, kad Lietuva turi likti natūraliausia, švariausia, sveikiausia pasaulio šalis, kur žmogaus ir gamtos darna kuria dvasiškai ir materialiai turtingą visuomenę.

Ryšys su sava žeme.

Liaudininkai teigia, kad valstybė savo žemėje – Tautos namai. Tauta be savo žemės – tai kaip šeima be namų.

Valstietininkai teigia, kad žemė tiems, kurie ją dirba.

Kalbant apie Teiwas nuostatas panašu, kad valstietininkai labiausiai linkę taikyti tvarumo nuostatą įgyvendindami švarumą, sveikatingumą, darną, liaudininkai linkę taikyti taurumo ir tikrumo nuostatas, tautininkai kažkiek atsižvelgia į tvirtumo ir tikėjimo nuostatas.

Todėl šios trys partijos tik suvienytomis jėgomis sugebėtų ženkliau pasirūpinti lietuvių tautos išlikimui būtinų ryšių sutvirtinimu. Šios partijos rūpinasi atskirais išlikimui būtinais ryšiais, todėl jos turėtų veikti išvien ar tarpusavyje suderintai paskirstydamos savo jėgas.

Belieka priminti, kad žodis politika kilęs nuo polis, kuris radosi nuo žodžio pilis. Taigi politikas reiškia pilietis, asmuo priklausantis bendram pilies gerbūviui.

Liaudininkai sako, kad Mes svarbiau už Aš, kad norėdamas tapti Aš iš didžiosios raidės, turi gyventi tarp Mes iš didžiosios raidės. Ir turbūt suprantama, kad Aš yra tik dalis to Mes, o dalis negali būti svarbiau už visumą. Stasys Šilingas savo testamente teigia, kad lietuviai, gerbdami kits kito įsitikinimus, ieško, kas juos tautiniame veikime jungia.

Taigi, politinės (pilietinės) partijos, suradę kas tautiniame veikime jas jungia, privalo vienytis vardan tautos išlikimo, kad per ateinantį ketvirtį amžiau lietuvių tauta nepamažėtų dar vienu milijonu asmenų.

Apibendrino Teiwas bendruomenė

(327)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *