Teiwas Rotating Header Image

Žmogaus Asmuo » Asmens tobulėjimas »

Kvietimas sutartiniam dalykui, skirtam vyriškumui atstatyti, palaikyti ir plėtoti

Įžanga

Šiuo kvietimu pasistengsiu pateikti pradžią tam, kas galėtų tapti vyrų sutartiniu dalyku vyriškumui atstatyti, palaikyti ir plėtoti. Pagrindinis siekis, – kad tai taptų pradžia sutarimui, pagal kurį vyrai bendrai rastų tinkamiausias priemones jų pačių vyriškumui plėtoti.

Kodėl svarbu vyrams surasti bendrą sprendimą? Pasak straipsnio „Apie baltų vyrų vyriškumo atstatymą“:

„Vyrų stiprioji pusė gebėjimas bendradarbiauti dėl visuomeninės padėties… Tik vyrų bendradarbiavimo pagrindu įmanoma santarvė ir klestėjimas tautoje, valstybėje, visuomenėje, bendruomenėje, giminėje, šeimoje ir įmonėje. Tik vyrų vienybės dėka įmanoma visuomeninė ir bendruomeninė tvarka.“

Priežastys vyriškumui plėtoti

Mūsuose vyriškumas nėra aiškiai išreiškiamas, apskritai nėra aišku, kas tai yra ar kaip tampama vyrišku. Tiesiog bendrai visuomenėje jaučiama, kad daugelis vyrų stokoja vyriškumo. Šiame skirsnyje pasiremiama  išvadomis, teiginiais ir apibendrinimais pagal straipsnį „Apie baltų vyrų vyriškumo atstatymą“ (toliau – Straipsnis apie vyrus).

Norint suprasti vyriškumo sąvoką būtina pažvelgti į tai moterų vertinimu. Pasak Straipsnio apie vyrus pagrindinės vyrų pareigos moterų požiūriu:

 1. Paveikėjas (autoritetas) galios, jėgos, valios išraiška;
 2. Išteklių tiekėjas gėrybių, pinigų, daiktų išraiška;
 3. Apvaistintojas patino bei teisingo elgesio su moterimis ir vaikais išraiška.

Tačiau, galbūt vyriškumo stoka nėra jokia bėda ir kodėl apskritai turime domėtis vyriškumu? Atrodo, kad atsakymas į tai pateiktas Straipsnyje apie vyrus:

„Lietuviai/Baltai nyksta pavojingu greičiu, vaikų gimstamumas Lietuvoje jau ties liaudgausos (demografinės) agonijos riba (1.3 vaiko šeimoje), mums gresia prūsų likimas ir mes privalome susiimti ir kažką daryti iš esmės…

Lietuvos moterys aiškiai sako, kad pažinčių procese, šokiuose lietuviai vyrai nebeturi galios, nemoka kalbinti, neturi džiaugsmingumo.“

Taigi, moterų vertinimu vyriškumo stoka tai didelė bėda. Be to, pasak Straipsnio apie vyrus:

„Pagrindinė mūsų bėda – vyrų nevyriškumas – rodo apskritai visos tautos dorovinį (moralinį) ir agninį (energetinį) nusilpimą, nes tik vyrai yra mitrusis (aktyvusis) pradas, agnos (energijos) galios išgavėjai-gamykliai (generatoriai). Visuomenės bei tautos galia ir vyriškumas – neatsiejami.“

Taigi, vyrų vyriškumo stoka sąlygoja bėdas ne tik santykiuose su moterimis, bet apskritai šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje ir tautoje. Straipsnyje apie vyrus teigiama, kad:

 1. Pagrindines savo pareigas vyrai gali įgyvendinti tik kartu bendradarbiaudami, vienydamiesi.
 2. Dvasinę tautos būklę lemia vyrų elgesys.
 3. Vyras yra dangiškas pradas (elementas), vyras atstovauja Dangų. Moteris yra žemiškasis pradas, moteris atstovauja Žemę.

Siūlomos vyriškumo plėtojimo taisyklės

Nesiekiu pateikti taisykles, pagal kurias kažkas turėtų jų laikytis. Siekiu tik pateikti pradžią tam, kas galėtų tapti vyrų sutartiniu dalyku vyriškumui atstatyti, palaikyti ir plėtoti.

Pasiremsiu aiškinimu apie jogos, kuri suvokiama, kaip priemonė įgalinanti jėgos, jungties, valios plėtojimą, sūtrose pateiktas pradines pakopas jamas (visuomeninio elgesio taisyklės-savitramda) ir nijamas (asmeninio elgesio taisyklės-saviugda), kurios atrodo esančios svarbios vyriškumo atstatymui:

 1. (1). Jamos nuostata satja: visada teisingas sau ir aplinkiniams ketinimuose, pasilikimas įsitvirtinus aukštesnėje tiesoje, kadangi neteisingumas sukelia prieštaravimus;
 2. (2). Nijamos nuostata šauča: vidinės ir išorinės švaros praktikavimas, švaraus kūno, švaraus kūno vidaus ir švarių minčių palaikymas.
 3. (3). Nijamos nuostata svadhyjaja: savęs pažinimas-savistaba.

Manau, kad tai geras pagrindas vyriškumui atstatyti, pirmi dalykai,  nors atrodo, kad to nėra pakankami, be kurių negali būti įgyvendinamos kitos vyriškumo palaikymo nuostatos.

Norint dar labaiu atskleisti vyriškumą reikia kažko daugiau vyriškumui palaikyti. Pateikiu papildomas taisykles pasiremdamas Dvija pasaulėžiūros nuostatomis:

 1. (4). Anksti keltis, rytinė mankšta ir prausimasis šaltu vandeniu ryte, – tai suteikia žvalumo visai dienai, stiprina sveikatą ir ugdo valią.
 2. (5). Rengtis išgamtiniais (natūraliais) rūbais, valgyti valyvą (ekologinį) maistą, gyventi augmeniškam (organiniam) būste.
 3. (6). Ugdyti kūno, proto, valios galias.

Šios papildomos taisyklės leistų palaikyti gerą sveikatą, valią, žvalumą. Taigi manau, kad remiantis šiomis, pagal jamą, nijamą ir dviją, pateiktomis taisyklėmis galima atstatyti savo vyriškas galias.

Deja, atrodo, kad tai tik pagrindas, kuris reikalingas norint įtvirtinti savo galias visuomenėje, – reikia dar kitų nuostatų pilnam vyriškumo plėtojimui, kadangi „Tik vyrų bendradarbiavimo pagrindu įmanoma santarvė ir klestėjimas bendruomenėje, visuomenėje ir tautoje“. Kaip teigiama Straipsnyje apie vyrus:

„Vyrų pareiga – susivienijimas. Tik jie tai gali padaryti visuomenėje/tautoje. Jei jie nevieningi – visuomenė/tauta žlugs. Jei vyrai vieningi – visuomenė/tauta neįveikiama. Jie turi vienytis mąstyme, noruose, tiksluose, siekiuose, mintyje.“

Todėl, pateikiu papildomai tris taisykles, kuriomis, besilaikant anksčiau pateiktų taisyklių, galėtų pavykti vyrams plėtoti savąjį vyriškumą:

 1. (7). Šeimos, bendruomeninio verslo kūrimas, kuris užtikrintų pastovias pajamas.
 2. (8). Savo tautinės bendruomenės tapatybės, išskirtinumo paieškos, plėtojimas ir gryninimas.
 3. (9). Telkimasis į susivienijimus, – nes galia vienybėje. Sutartinai rūpinimasis savo gamtine, visuomenine bei pasauline aplinka.

Tai devynios siūlomos taisyklės-nuostatos, kurių pagrindu vyrai sutartinai galėtų kurti dalyką, skirtą vyriškumui atstatyti, palaikyti ir plėtoti. Kviečiu vyrus aptarti tai jungiantis į bendrę (grupę) https://www.facebook.com/groups/TeisybeGalybeVienybe/

Sudarant kvietimą pasiremta:

 1. Straipsniu „Apie baltų vyrų vyriškumo atstatymą“, – http://teiwas.eu/2014/03/apie-baltu-vyru-vyriskumo-atstatyma/
 2. Straipsniu „Dvija pasaulėžiūros matmenys“, – http://teiwas.eu/2017/12/dvija-pasauleziuros-matmenys/
 3. Straipsniu „Patandžalio perteiktose sūtrose aprašytos pirminės jogos pakopos jamos ir nijamos“, – http://teiwas.eu/2013/10/pagrdindines-jogos-pakopos-jamos-ir-nijamos/

Parengė: Mindaugas Lučka

(323)

One Comment

 1. Gintaras parašė:

  Įdomu, ką mano apie šias mintis Lietuvių tautos moterys
  „Vyras yra dangiškas pradas (elementas), vyras atstovauja Dangų. Moteris yra žemiškasis pradas, moteris atstovauja Žemę. Žemę valdo dangaus dėsniai. Žemė yra (turi būti) valdomas pradas (elementas), dangus yra (turi būti) valdantis“ pradas (elementas).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *