Teiwas Rotating Header Image

Valstybės Pagrindas » Savastis »

Kvietimas jungtis į kuriamą politinę partiją „Santalka Lietuvai“

Lietuva yra čia

Lietuva yra čia

Judėjimas „Lietuva yra čia“ skelbia kuriamos politinės partijos „SANTALKA LIETUVAI“ steigiamąjį suvažiavimą 2019 m. gruodžio 14 d.

Tai nėra tik „dar viena“ naujai kuriama partija, nes SANTALKA LIETUVAI, tai unikali galimybė telktis Lietuvos piliečiams, neatsisakantiems aktyvios politinės kovos būdų ir prisiimantiems politinę atsakomybę, siekti užsibrėžtų bendrų tikslų. Daugiau apie tai galite sužinoti judėjimo „Lietuva yra čia“ svetainėje arba skelbime apie steigiamąjį suvažiavimą veidaknygėje .

Norėdami tapti partijos „Santalka Lietuvai“ steigėju prašome kreiptis pateikdami užklausą .

Judėjimo „Lietuva yra čia“ manifestas – vardan Lietuvos valstybės išsaugojimo

2019 m. liepos mėnesį daugiau kaip 10-čiai partijų buvo išplatintas Lietuvos partijų ir kitų juridinių asmenų jungimosi į Santalką „Lietuva yra čia“ manifestas:

„Vienijimasis po pavadinimu „Lietuva yra čia“, tai nėra vienos partijos ar judėjimo lyderystės įprasminimas, tai tik bene paskutinė galimybė patriotinėms ir nacionalinius interesus ginančioms partijoms bei pavieniams piliečiams susitelkti vardan Lietuvos valstybės išsaugojimo ir jos sėkmingo vystymosi užtikrinimo,“ – Arvydas Juozaitis.

LYČ manifestas

LYČ manifestas

Manifeste deklaruoti kuriamos politinės partijos – Santalkos Lietuvai pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:

• Formuoti viešąją politiką Lietuvoje, stiprinti tautinę savimonę ir tapatybę, ugdyti istorinę atmintį;

• Saugoti ir įprasminti Lietuvos kultūros bei gamtos paveldą;

• Puoselėti lietuvių kalbą, ginti ir stiprinti jos konstitucinį statusą;

• Lietuvos švietimo sistemą formuoti taip, kad ji būtų susijusi su tautos egzistenciniais rūpesčiais, kad ugdytų Lietuvai pasišventusią jaunąją kartą;

• Šeimos instituciją paversti valstybės socialinės ir ekonominės politikos centru;

• Didinti teisėsaugos atvirumą visuomenei, teisėsaugos pareigūnų atsakomybę;

• Stiprinti išskirtinį piliečių ryšį su savo valstybe, siekti aktyvesnio piliečių dalyvavimo valstybės valdyme;

• Ginti nepriklausomos demokratinės valstybės konstitucinius pamatus tarptautinėje politikoje;

• Atstovauti ir ginti ne tik savo principus ir Lietuvos interesus, bet ir visų Lietuvos piliečių viešuosius interesus Lietuvos LR Seime, Vyriausybėje ir kitose valdžios institucijose.

SANTALKOS LIETUVAI programinės gairės

Santalka Lietuvai

Santalka Lietuvai

Santalkos Lietuvai programa skirta Lietuvos piliečiui, norinčiam gyvenanti šeimoje, bendruomenėje, tautoje, valstybėje ir siekiančiam gyventi, dirbti, kurti šeimą ir vaikus auginti savo protėvių žemėje!

Deklaruodami: „Laisvas, sąžiningas, doras žmogus – tai laimingas žmogus savo šeimoje, giminėje, bendruomenėje, tautoje ir valstybėje“, programą išdėstome per devynis skyrius, išvardindami tai, ką siūlome Lietuvos žmogui-piliečiui, siekiančiam savo gyvenimo pilnatvės.

Programinės gairės iškelia į dienos šviesą pagrindines kiekvieno mūsų rūpesčių problemas ir būtinumą sąmoningai rinktis:

➢ SU ŠEIMA AR BE ŠEIMOS

➢ BENDRUOMENĖJE AR ANAPUS JOS

➢ VIRŠUJE AR APAČIOJE

➢ SAUGUMAS AR BAIMĖ

➢ ŽYDINTI ŽEMĖ AR DYKUMA

➢ SVEIKAS AR PACIENTAS

➢ ŠVIESUS AR TAMSUS

➢ KŪRĖJAS AR ĮKAITAS

➢ LAIMĖ LIETUVOJE

SANTALKOS LIETUVAI principiniai siekiai

Santalka Lietuvai numato laikytis šių principinių (nekintančių „raudonų linijų“) nuostatų įgyvendinimo:

Lietuva yra čia

Lietuva yra čia

• Sieks Lietuvos miškų, vandenų, žemės ir jos gelmių – ekosistemos išsaugojimo ateities kartoms;

• Palaipsniui mažins Lietuvos valstybės įsiskolinimą ir prisiimamus finansinius įsipareigojimus bei rizikas, neapkraunant skolomis dabartinio jaunimo ir ateities kartų;

• Visomis išgalėmis saugos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas Tautinės valstybės nuostatas:

– kovosime už Lietuvos valstybės buvimą Europos Tėvynių sąjungoje;

– stabdysime imigraciją, kuri kenks arba kels grėsmę Lietuvos nacionaliniams interesams.

– visomis išgalėmis saugos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 38 straipsniu įtvirtintas šeimos nuostatas.

• Stiprinsime šalies gynybinį potencialą, gerindami socialinę-ekonominę Lietuvos piliečių gerovę, stiprindami pilietiškumą, tačiau neviršijant 2 proc. biudžeto lėšų skyrimą nuo BVP šalies gynybai;

• Stabdysime Lietuvos darbingų piliečių socialinį dempingą, įsileidžiant pigią darbo jėgą iš kitų šalių;

• Spartinsime vidutiniškai pasiturinčio gyventojų sluoksnio susiformavimą.

Kuriamos politinės partijos – SANTALKA LIETUVAI steigiamasis suvažiavimas įvyks šių metų gruodžio 14 d. Raudondvaryje, Kauno rajone.

Sklaidos talkoje dalyvaujanti VšĮ „Taurus siekis“

(210)

One Comment

  1. Gaudminas parašė:

    Kvietimas jungtis į kuriamą politinę partiją „Santalka Lietuvai“.
    Steigiamasis suvažiavimas įvyks 2020 metų sausio 25 d. Raudondvaryje, Kauno rajone.
    http://www.gfotog.lt/mintys_slm.html

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *