Teiwas Rotating Header Image

Valstybės Pagrindas » Apibendrinimai »

Tauta GPU ir KGB užguita

Lietuvių tauta nuo 1940 m. buvo GPU (Государственное политическое управление), KGB (Комитет Государственной Безопасности) ir NKVD (Народный комиссариат внутренних дел) priespaudoje. 1988 m. prasidėjusi „perestroika“, tai buvo tik GPU, KGB, NKVD kadrų persigrupavimas siekiant pasinaudoti Vakarų Europos ir JAV teikiamais privalumais tačiau išlaikant įtaką, valdžią ir veikimo laisvę.

Daina „Šaukiu aš tautą“ pagal B. Brazdžionio žodžius, – „šaukiu aš tautą GPU užguitą…“.

Šaukiu aš Tautą

Milvydo Juškausko mintys:

„Tegyvuoja Komunistų partija. Prikalbėti, prirašyti, pripiešti, privaidinti, pridainuoti ir net į teisės aktus vieniems teises suteikiančius kitiems privalomus vykdyti, įrašyti galimybė beveik ko tik užsinori. Administracinės 10-16-30 Eur baudos už trispalvių neiškėlimą (ANK 519 str).

1987 m. sausio mėn. Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos Centro Komiteto plenumas nutarė, kad nauja kryptis Persitvarkymas. 1988 m. birželio mėn. tai vykdydami Lietuvos komunistai ir jaunieji aktyvistai įsikūrė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdį ir vadovavo jo veiklai. Prisirinkdavo šimtai tūkstančių pastovėtojų kažko norėtojų. Sąjūdžio valdytojai tapo matomais, žinomais, todėl pastovėtojų išrinkti Lietuvos Tarybinės Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios tarybos nariais. Jie 1990 m. kovo 11-ąją pasirašė ir pasiskelbė, kad nuo tada jie rašys įstatymus ir nurodinės ką visiems daryti. Kitų valstybių apsukruolių pavyzdžiu susirašė sau apsukrius kaip „kazino/ką_žino“ taisyklės įstatymus – rinkimų į Prezidentų, LRS narių, savivaldybių tarybų narių pareigas ir įstatymais nustatytą laiką po „rinkimų“ veikti tose pareigos. Pagal „kazino/ką_žino“ įstatymus įstatė liaudies masėms į smegenis programą ir tie pa_tikėjo, kad dalyvavo rinkimuose ir du Komunistų Partijos veikėjai pabuvo prezidentais ir ne po vieną kartą.Kiti komunistai ir komjaunuoliai aktyvistai vaidino – apiplepėjo kai tai nebesudarė įtakos jokios, tik gaišatis – nepasako ką patys visiems naudingo paDARĖ ir ką klausytojams savo gyvenimų ateičiai naudingiau pasiDARYTI..

Ir vėliavas įstatymu nurodė privalomai iškelti nei kokiomis šimtus metų ženklintasi, nei kokią Lietuvos Taryba patvirtino 1918-ais – kokią Vilniaus komendanto K.Škirpos vadovavimu iškėlė, nei panašią į šimtus metų ant daiktų vaizduojamą, nei į dabartinį valstybinį gerbiamą gerbą (iškreipė į herbą).

Rytoj kai kas minės Lietuvos komunistų pergalę su nuo 17 a. Afrikos Etiopijos tautinėmis spalvomis, nuo 19 a. Etiopijos, o vėliau ir daugelio Afrikos valstybių vėliavų spalvomis, dabar vadinamomis Pan-African Colours.

„Visų šalių proletarai vienykitės“ – prasmingas komunistų vadų šūkis, kad vienytųsi, bet ne su vadais ir ne su kapitalistais, bet tik tarpusavyje kadangi visose šalyse lotyniškai ar graikiškai pasivadinusieji patriotai ir idijotai panašių gebėjimų, galimybių ir tikslų.

Kaip ir kasmet rytoj matysime kiek tūkstančių veikėjų rytoj veiks ir kiek nuo jų tokio veikimo gyvenimas pagerės.

Visiems sėkmės.“.

(103)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *