Teiwas Rotating Header Image

Valstybės Pagrindas »

Parsisiųskite VisuOmenės ir Valstybės pagrindo aprašo naujausią 2013-07-02 d. aprašo rinkmeną.
Tautai svarbūs savalaikiai tikslai, vedantys į bendrą tikslą – Tautos klestėjimą. Valstybės pagrindo aprašyme kalbame apie valdymą – valios išreiškimą bei veiksmus, sekančius iš pasaulėjautos ir pasaulėžiūros, kadangi iš jų išteka visos mūsų mintys ir darbai.

Pagrindinės valstybės vidaus veiklos kryptys: ūkis, valstyba, visuomenė, daba, teisėtvarka.

Tikime, kad lietuviai yra sukaupę įvairiausios patirties, išminties, gebėjimų. Tikime, kad lietuvių tauta subrendusi sukurti pavyzdingą, savivaldišką, darnią valstybę, kurioje rūpinamasi kiekvienu savu piliečiu.

Norėdami dalyvauti Visuomenės ir Valstybės pagrindo aprašo sudaryme  kreipkitės pagal šią nuorodą.

Dalinkitės veidaknygėje

Naujausi įrašai paskyrose

Apibendrinimai|Pasaulėžiūra|Savastis|Valstybės teisė|Valstybės ūkis|Žemės nuoSavybė|


Apibendrinimai

Dėl vakcinų nuo koronaviruso grėsmės
vytis Tauta GPU ir KGB užguita
Vasario 16 d. akto signatarai Lietuvių tautos kelias link 1918 m. Vasario 16-osios
Dirbtinis maistas Visuomenės masinė robotizacija
Sąjūdžio įvykiai po 30 metų

Pasaulėžiūra

gintaras Mitologija Šventasis gintaras
Apie pakantumą: tolerancija ir diskiriminacija
Suvalkiečių liaudies dainos
Lietuvių kalbos matmenys
Pasaulėžiūros nuostatos skirtos visuomeniniam pagrindui

Savastis

Santalka Lietuvai Kvietimas jungtis į kuriamą politinę partiją „Santalka Lietuvai“
Knygos „Vėluojanti savastis“ pristatymas
Vydūnas apie Dorą ir Darną
Mintys apie galimas tautinės valstybės vystymosi kryptis

Valstybės teisė

Valstybės pagrindas Dėl VRK galimai neteisėto veikimo 2014 m. įvykusio referendumo atžvilgiu
Miško žygio manifestas – 2018 SPALIO 13, Labanoras
Peticija dėl Dėl įstatymu įtvirtintų saugiklių neparduoti žemę užsieniečiams išsaugojimo
Pranešimas apie besikeičiančią viešojo administravimo sampratą
Teisė dalyvauti valdant savo šalį tiesiogiai

Valstybės ūkis

Electricity revolution – here comes the Sun (anglų k.)
Problems Caused by Money (anglų kalba)
Ekonomikos ir Ūkio pagrindiniai uždaviniai

Žemės nuoSavybė

Gamtinis daržas
Birželio 29 d. pirmasis tikras Tautos referendumas
Tautos išlikimo pagrindas
Kieno mūsų žemė, jeigu ne mūsų
NE Lietuvos žemių pardavimui svetimšaliams

Visi įrašai

Dėl VRK galimai neteisėto veikimo 2014 m. įvykusio referendumo atžvilgiu

Valstybės pagrindas VRK galimai veikė neteisėtai trukdydama įvykti referendumui. Tuo labiau kad veikė priešingai LR Konstitucijos 4 str. įtvirtintai nuostatai, kad Tauta visų pirma Aukščiausią suverenią galią vykdo tiesiogiai, tai yra referendumais ir kitais būdais, ir tik po to per išrinktus savo atstovus, - Seimą, savivaldybių tarybas, prezidentūra.

2021 m. rugpjūčio 10 d. susirinkimas prie Seimo

2021 m. rugpjūčio 10 d. įvyko piliečių susiėjimas prie Seimo iš esmės dėl to, kad įsigalėjo žmonių skirstymas (segregacija) į lygesnius ir mažiau lygius. Todėl, kad „lygesni“ nepanoro išklausyti protestuojančiųjų, vėliau kilo įniršis ir pasistumdymai prie Seimo.… Skaityti toliau

Dėl vakcinų nuo koronaviruso grėsmės

Šiuo metu yra keletas dalykų kurie viešai svarstomi dėl esamų vakcinų nuo COVID-19 ligos ir su jos patikrinimu susijusių testų bei medicininių kaukių patikimumo.

Tauta GPU ir KGB užguita

vytis 1988 m. prasidėjusi "perestroika", tai buvo tik GPU, KGB, NKVD kadrų persigrupavimas siekiant pasinaudoti Vakarų Europos ir JAV teikiamais privalumais tačiau išlaikant įtaką, valdžią ir veikimo laisvę.

Mitologija Šventasis gintaras

gintaras ŠVENTASIS GINTARASGintarui Beresnevičiui Dainius Razauskas „A. Varnas, tiriantis gintaro atsiradimą Lietuvoje vėlesniais laikais, rašo: ‘Galutinai nenustatyti ir IX-XIII a. Lietuvoje buvę gintaro apdirbimo centrai. Kol kas apie tai galima spręsti tik iš randam ų gintarinių dirbinių paplitimo.… Skaityti toliau