Teiwas Rotating Header Image

Valstybės Pagrindas »

Parsisiųskite VisuOmenės ir Valstybės pagrindo aprašo naujausią 2013-07-02 d. aprašo rinkmeną.
Tautai svarbūs savalaikiai tikslai, vedantys į bendrą tikslą – Tautos klestėjimą. Valstybės pagrindo aprašyme kalbame apie valdymą – valios išreiškimą bei veiksmus, sekančius iš pasaulėjautos ir pasaulėžiūros, kadangi iš jų išteka visos mūsų mintys ir darbai.

Pagrindinės valstybės vidaus veiklos kryptys: ūkis, valstyba, visuomenė, daba, teisėtvarka.

Tikime, kad lietuviai yra sukaupę įvairiausios patirties, išminties, gebėjimų. Tikime, kad lietuvių tauta subrendusi sukurti pavyzdingą, savivaldišką, darnią valstybę, kurioje rūpinamasi kiekvienu savu piliečiu.

Norėdami dalyvauti Visuomenės ir Valstybės pagrindo aprašo sudaryme  kreipkitės pagal šią nuorodą.

Dalinkitės veidaknygėje

Naujausi įrašai paskyrose

Apibendrinimai|Pasaulėžiūra|Savastis|Valstybės teisė|Valstybės ūkis|Žemės nuoSavybė|


Apibendrinimai

Dėl vakcinų nuo koronaviruso grėsmės
vytis Tauta GPU ir KGB užguita
Vasario 16 d. akto signatarai Lietuvių tautos kelias link 1918 m. Vasario 16-osios
Dirbtinis maistas Visuomenės masinė robotizacija
Sąjūdžio įvykiai po 30 metų

Pasaulėžiūra

Šviesuolių vardai – Lucca, Lučka, Lukša
gintaras Mitologija Šventasis gintaras
Apie pakantumą: tolerancija ir diskiriminacija
Suvalkiečių liaudies dainos
Lietuvių kalbos matmenys

Savastis

Santalka Lietuvai Kvietimas jungtis į kuriamą politinę partiją „Santalka Lietuvai“
Knygos „Vėluojanti savastis“ pristatymas
Vydūnas apie Dorą ir Darną
Mintys apie galimas tautinės valstybės vystymosi kryptis

Valstybės teisė

Valstybės pagrindas Dėl VRK galimai neteisėto veikimo 2014 m. įvykusio referendumo atžvilgiu
Miško žygio manifestas – 2018 SPALIO 13, Labanoras
Peticija dėl Dėl įstatymu įtvirtintų saugiklių neparduoti žemę užsieniečiams išsaugojimo
Pranešimas apie besikeičiančią viešojo administravimo sampratą
Teisė dalyvauti valdant savo šalį tiesiogiai

Valstybės ūkis

Electricity revolution – here comes the Sun (anglų k.)
Problems Caused by Money (anglų kalba)
Ekonomikos ir Ūkio pagrindiniai uždaviniai

Žemės nuoSavybė

Sodyba Dargužiuose Sodyba Dargužiuose bendruomenei kurtis
Gamtinis daržas
Birželio 29 d. pirmasis tikras Tautos referendumas
Tautos išlikimo pagrindas
Kieno mūsų žemė, jeigu ne mūsų

Visi įrašai

Tauta GPU ir KGB užguita

vytis 1988 m. prasidėjusi "perestroika", tai buvo tik GPU, KGB, NKVD kadrų persigrupavimas siekiant pasinaudoti Vakarų Europos ir JAV teikiamais privalumais tačiau išlaikant įtaką, valdžią ir veikimo laisvę.

Mitologija Šventasis gintaras

gintaras ŠVENTASIS GINTARASGintarui Beresnevičiui Dainius Razauskas „A. Varnas, tiriantis gintaro atsiradimą Lietuvoje vėlesniais laikais, rašo: ‘Galutinai nenustatyti ir IX-XIII a. Lietuvoje buvę gintaro apdirbimo centrai. Kol kas apie tai galima spręsti tik iš randam ų gintarinių dirbinių paplitimo.… Skaityti toliau

Lietuvių tautos kelias link 1918 m. Vasario 16-osios

Vasario 16 d. akto signatarai Metų pradžioje Lietuva iškilmingai mini dvi valstybines šventes: Vasario 16-ąją - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną ir Kovo 11-ąją - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Ta proga „Kartų solidarumo sąjunga – Santalka Lietuvai“ partijos Vilniaus Centro skyriuje 2020 m. kovo 5 d. perskaitytas pranešimas "Lietuvių tautos kelias link 1918 m. Vasario 16-osios", po kurio visi susirinkusieji dalinosi mintimis.

Kvietimas jungtis į kuriamą politinę partiją „Santalka Lietuvai“

Santalka Lietuvai Judėjimas „Lietuva yra čia“ skelbia kuriamos politinės partijos „SANTALKA LIETUVAI“ steigiamąjį suvažiavimą 2019 m. gruodžio 14 d.

Visuomenės masinė robotizacija

Dirbtinis maistas Akivaizdu, kad biorobotu tapusiam, sąmoningumą atgavusiam, sistemos tarnui ištrūkti iš tokios sistemos beveik nėra galimybių... Visa to priežastis – tai jo pažeidžiamumas...