Teiwas Rotating Header Image

Žmogaus Asmuo »

Asmuo tai esmė. AsMuo=AšOmuo. Būtent omuo, – tai nemedžiaginė žmogaus esmė, suteikianti žmogui gyvastį, sąmonę, karminę atmintį… Tai nemirtingasis aš. Asmuo, – tai nemirtingoji autonominė siela ir atma viename.

Laisvas asmuo kuria dieviškąją šeimą, – dieviškąją sodybą. Sodybų visuma – bendruomenė. Bendruomenė įtakoja Valstybės valdymą.
Veidaknygės puslapis

Pamėgti

Naujausi įrašai paskyrose

Asmens būtis|Asmens tobulėjimas|Astralinė plotmė|Mankšta ir sveikata|


Asmens būtis

Dvija Pasaulėžiūros Matmenys
Valingo kvėpavimo galia
The Full Spectrum of Intelligence (anglų k.)
Trys kiekvieno asmens veiklos dėmenys
Tikroji laisvojo asmens būtis

Asmens tobulėjimas

Kvietimas sutartiniam dalykui, skirtam vyriškumui atstatyti, palaikyti ir plėtoti
Svetainė apie dvasinius renginius Lietuvoje
Apie baltų vyrų vyriškumo atstatymą

Astralinė plotmė

Sąmonės projektavimo į astralinę plotmę galimybių pristatymas (anglų k.)

Mankšta ir sveikata

Veiksniai, kuriais asmuo įtakoja savo sveikatą
The Effects Of Negative Emotions On Our Health (anglų k.)
Amber abc sveikatingumo priemonės ir sveikatos programos

Visi įrašai

Sąmonės projektavimo į astralinę plotmę galimybių pristatymas (anglų k.)

Astral Projection is a process through which you can leave your physical body and travel anywhere you want to. Astral Projection Video - www.AstralProjectNow.comWatch this video on YouTube Šaltinis : AstralProjectNow (1157)… Skaityti toliau

Tikroji laisvojo asmens būtis

Asmuo tai esmė. AsMuo=AšOmuo. Būtent omuo, – tai nemedžiaginė žmogaus esmė, suteikianti žmogui gyvastį, sąmonę, karminę atmintį… Tai nemirtingasis aš. Vedine samprata asmuo, – tai nemirtingoji autonominė siela ir atma viename.