Teiwas Rotating Header Image

Protėvių Pasaulėjauta » Ženklai ir Raštas »

Lietuvių raštijos ištakos I

Lietuvių raštija bet kuriuo atveju yra neatsiejama nuo kitų šalių. Lietuvių kalbos ir raštijos sąryšių su kitomis kalbomis bei tautomis tyrimus yra atlikę Juozas Šeimys, Romualdas Neimantas, Zigmas Zinkevičius ir kiti mokslininkai ir laisvi tyrinėtojai.

Pavyzdžiui Zigmas Zinkevičius rašo, kad “Kai kas lietuvių rašto pradžios ieško akmenyse išspaustuose ženkluose, įrodinėja lietuvius turėjus runų raštą ir pan.”. Tuo pačiu profesorius Zigmas Zinkevičius viešai nepripažįsta, kad runų raštą galima laikyti lietuviškos raštijos dalimi teigdamas, kad “Lietuvių rašomosios kalbos istoriją reikia pradėti ne nuo pirmosios lietuviškos knygos pasirodymo 1547 m., bet gerokai anksčiau. Mūsų raštijos amžių reikia pratęsti mažiausiai pusšimčiu metų, iš kurių turime lietuviškus įrašus lotyniškose knygose, o iš tikrųjų lietuviškai buvo rašoma dar daug anksčiau, galbūt net daugiau negu dviem šimtmečiais, ko gero, nuo pat Mindaugo laikų, tik to laikotarpio tekstų neišliko”.

Tad oficialioji istoriografija, kurią atstovauja Zigmas Zinkevičius, raštijos atsiradimą Lietuvoje sieja su bažnytinės kanoninės teisės ir bažnytinių poterių išvertimu į lietuvių kalbą lotyniškais rašmenimis.

Pasistengsiu paneigti šias mintis, vadovaudamasis logika, kad lietuvių kalba yra labiausiai išlaikiusi europiečių kalbų prokalbės požymių. O visi Europoje randami rašto paminklai turėtų būti susiję su europiečių kalbų prokalbe. Belieka pridurti, kad lietuviams nebūtina savintis visą Europos archainio rašto paveldą. Tiesiog archainiame rašte atspindima europiečių prokalbė, o tuo pačiu didele dalimi ir lietuvių kalba.

Tad reiktų pažiūrėti, kas bendrai yra senoji europiečių raštija. Į tai reiktų pažvelgti istoriniu ir rašto struktūros požiūriais. Pirmiausia rašto atsiradimą pateiksiu istoriniu požiūriu.

Buvusios šumerų civilizacijos geografinė vietovė

 

 

 

Šumeriško užrašymo pavyzdys, manoma sudarytas daugiau nei prieš 5000 metų

Rašto Europoje atsiradimo ištakas reiktų sieti su Šumerų civilizacija. Šumerų (Sumer) civilizacija buvo įsikūrusi prie Persijos įlankos, dabartinėje Irako teritorijoje.

Yra rasti rašto paminklai kurie datuojami 3000 metų prieš mūsų erą. Tad jiems jau daugiau kaip 5000 metų.

Yra išlikusi šumerų skaičiavimo žymėjimai, kurie keičiantis amžiams kito. Manoma, kad būtent iš šių žymėjimų iki šiol yra naudojami rašmenys 1 ir 0 skaičių užrašymuose. Taip pat šumerų skaičiavimo pagrindu yra išlikusi 360 laipsnių sistema.

Likijos (Lukka) ir hetitų civilizacijų riba

Hetitų vienas iš rašymo būdų, šiuo atveju ant lentelės

Kitos svarbios civilizacijos raštijos raidai yra Anatolijoje, dabartinės Turkijos teritorijoje, buvusios hetitų (Hattusa, Hittite) ir likijų (Lycia, Lykia, Lydia, Lukka, Luwian) civilizacijos. Likijai buvo labiau Anatolijos vakaruose, o hetitai rytuose.

Rašoma, kad Hetitų karalystės, kuri gyvavo 1600-1200 metų prieš mūsų erą, įkūrėjas yra Labarnas. Manoma, kad hetitai perėmė daug iš šumerų, – religiją, raštą, amatus. Būtent iš Hetitų karalystės gyvavimo laikotarpio yra hetitų rašto paminklai lentelių pavidalu.

Dar vienas hetitų rašto pavyzdys

Viename iš rastų obeliskų, kuris datuojamas 2000-1700 metais prieš mūsų erą, yra paminimas Kukunnis, vienas iš Licijos valdytojų, Lukka sūnus. Kituose šaltiniuose Kukunnis paminimas kaip Trojos karalius.

Teigiama, kad likijų kalba buvo kalbama iki trečio amžiaus prieš mūsų erą. Likijų alfabete randama panašumų su hetitų, graikų alfabetais. Tačiau iš esmės tai suvokiama kaip atskira sistema.

Lukijų, licijų civilizacijoje naudoti rašmenys

Iš to, kas pateikta galima daryti išvadą, kad Europos pašonėje jau prieš tris-penkis tūkstančius metų buvo civilizacijos turėjusios išvystytą raštą. Rašto modifikacijos buvo gana įvairios. Tai rodo, kad jau tuo metu ties rašto plėtote buvo gana rimtai dirbama. Be to tikrai įdomūs, lietuviškai skambantys to meto įžymių veikėjų vardai: Labarnas, Kukunnis, Lukka.

Duenos užrašas, rastas Italijoje, datuojamas V amžiumi prieš mūsų erą

Kitas senovinio pro-lotyniško užrašymo pavyzdys datuojamas V amžiui prieš mūsų erą

Kita geografinė vieta, su kuria siejamas rašto plėtojamas yra dabartinės Italijos teritorija. Ten rastas V amžiui prieš mūsų erą datuojamas Duenos užrašas.

Šaltiniuose pripažįstama, kad dabartiniai lotyniški rašmenys kilo iš senovinio rašto. Šis senovinis raštas, iš kurio atsirado dabartiniai lotyniški rašmenys, dabar įvardijamas kaip runos. Tad atsižvelgiant į chronologiją pirminis Europos rašto šaltinis yra šumerų civilizacija. Iš jų raštą perėmė ir toliau įtakojo Anatolijoje buvusios civilizacijos.

Tačiau yra faktai, kad Anatolijos civilizacijos darė didelę įtaką dabartinėje Italijos teritorijoje gyvenusiems žmonėms. Ypač tai siejama su Italijos šiaurėje gyvenusiais etruskais. Manoma, kad etruskų įkurta gyvenvietė Lucca galėjo būti sąlygota tų pačių likijų (Lycia, Lukka) civilizacijos atstovų. Be to Lycijos užkariavimas sutampa su etruskų civilizacijos pradžia ir teigiama, kad etruskai galėjo būti iš Anatolijos pasitraukę žmonės. O patys etruskai padarė didelę įtaką Romos imperijos kultūrinėms ištakoms.

Etruskų rašmenys

Randami užrašymai runomis nusistovėjusiu futarko pavidalu datuojami nuo antro mūsų eros amžiaus. FUTARK – tai pirmųjų runų alfabeto rašmenų pavadinimai, panašiai kaip lotyniškam rašte ABC. Akivaizdu, kad runų raštas po Europą pradėjo sklisti kaip jau išvysta sistema.

Prūsiškos runos ir raštas

Putarko rašmenys

Paruošė Mindaugas Lučka

(4278)

3 Comments

  1. Daugminas says:

    Prabilo etruskų rašmenys, – Lietuviškas tekstas surašytas dar prieš 2000 metų.
    http://www.spauda.lt/history/lith/etruskai.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *