Teiwas Rotating Header Image

Valstybės Pagrindas » Valstybės teisė »

Rinkimų barjeras

Pasižiūrėkite į seimo rinkimų rezultatus, pavyzdžiui 2008, 2004, 2000 metais vykusių rinkimų. Galite žiūrėti ir anksčiau vykusių rinkimų rezultatus. Vaizdas tas pats – apie 30 procentų rinkėjų balsų daugiamandatėje rinkimų apygardoje surenka partijos neperėjusios barjero nustatyto seimo rinkimų įstatyme. Ką tai reiškia? Ogi tą, kad 30 procentų rinkėjų balsų išmetama į šiukšlių dėžę. O viešai visur giedami ditirambai – rinkimai patys demokratiškiausi. Kur gi ta demokratija kai 30 procentų rinkėjų balsų ignoruojama? Paskaitykite Lietuvos Respublikos konstituciją – 4str.: „Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.“ Ar kurdami Seimo rinkimų įstatymą kūrėjai atsiklausė Tautos ar ji nori kad jos valią ribotų 5 ir 7 procentų barjerai? Bet kas atidžiau paskaitęs Konstituciją gali suprasti, kad Seimo rinkimų įstatyme įrašyti barjerai — 5 procentų partijoms ir 7 procentų partijų koalicijoms — yra antikonstituciniai, nes riboja teisę Tautai išsirinkti savo atstovus. Kodėl, jei kelios partijos apsijungia, tai joms kartelė pakeliama aukščiau? Ir aklas gali matyti, kad vien tik tam, kad apsijungę vis tiek nepatektų į Seimą.

Kitose valstybėse, pavyzdžiui Izraelyje, o apie jį niekas nesako, kad jis nedemokratinis, mandatai dalinami sekančiai — suskaičiuojamas rinkimuose balsavusių rinkėjų skaičius; jis dalinamas iš Parlamento narių skaičiaus ir taip nustatoma kiek rinkėjų balsų reikia surinkti norint gauti vieną mandatą, t.y. gaunama vieno mandato kvota; toliau – kiekvienos partijos ar koalicijos surinktų balsų skaičius dalinamas iš kvotos ir taip nustatoma kiek mandatų parlamente iškovojo partija. Mandatus gauna visos partijos ir koalicijos, kurios padalijus per rinkimus gautų balsų skaičių iš kvotos rezultatą turi didesnį už vieną. Pas juos nėra tokios diskriminacijos kaip pas mus.

Kodėl nė viena partija Lietuvoje nereikalauja panaikinti diskriminaciją? Kodėl nereikalauja pakeisti antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą? Daugiamandatėje apygardoje 30 procentų rinkėjų balsų tai 21 ar 22 Seimo nario mandatai. Kodėl mažesnės partijos dovanoja kelioms didesnėms virš 20-ies mandatų? Kas čia? Proto aptemimas? Kaip galima pripažinti tokius rinkimus teisėtais ir demokratiniais?

Siūlau partijoms labiau bendrauti tarpusavyje ir pareikalauti, kad būtų panaikintas antikonstitucinis Seimo rinkimų įstatymas. Taip pat siūlau nepripažinti rinkimų rezultatų. Tik aktyviai veikdamos ir derindamos savo veiksmus mažesnės partijos gali atimti iš valdančiųjų apie 20 Seimo mandatų.

sudarė Pranas Valickas

(1492)

2 Comments

  1. Tomas says:

    Man px dėl gaujų ir dėl jų vietų dalinimosi. Konstitucijos 4 straipsnis skirtas ne gaujoms, bet tautai. Ir jeigu manęs paklaustų, tai aš išvis seimą panaikinčiau.

  2. Daugminas says:

    Juridinių darinių (partijų) dalyvavimas seimo rinkimuose akivaizdžiai nesutampa su Konstitucijoje aptartomis atstovavimo sąlygomis.
    http://pilietineziniasklaida.blogspot.com/2014/05/juridiniu-dariniu-partiju-dalyvavimas_23.html?m=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *