Teiwas Rotating Header Image

Valstybės Pagrindas » Apibendrinimai »

Draugija G Y V U O

Norinčius stoti į draugiją GYVUO kviečiame rašyti daugvardas@omuo.lt

I. Nuostatos

Mes manome, kad žmogus yra kūrinijos ir gamtos dalis, bet ne jos valdovas ir siekiame rasti mums skirtą vietą, esančią pusiausvyroje su kitomis Visatos dalimis.

Esame įsitikinę, kad visų būsenų leidžiančių suvokti save Visatoje, galima pasiekti be kvaišalų ir kitų „pagalbinių priemonių“, t.y., būnant visiškai sąmoningiems. Vienintelė sąlyga, kai šie suvokimai gali būti suprasti teisingai yra Nuolatinė Visiško Blaivumo būsena, todėl savo nariams taikome aiškią nuostatą apie tai, kad visi žmonijos „išradimai“ svaiginimosi srityje nukreipti pasiekti išėjimą į „pasąmonės lygmenis“ ir pan. su tam tikrų medžiagų panaudojimu yra tik savęs ir kitų apgaudinėjimas, o vienintelis būvis, kuris leidžia sąmoningai pasiekti ryšį su Visata, yra Nuolatinis Visiško Blaivumo būvis. Juk kitiems gamtos nariams, ne tokiems “išradingiems“ kaip žmogus (medžiams, gyvūnams, akmenims ir t.t.) nereikia šių pagalbinių priemonių.

Bet koks apsvaigimas yra ne tik kūno, proto ir jausmų, bet ir dvasios užteršimas. Žmogus turi gebėti aiškiai jausti teisingą – tikrą – ryšį su gamta, be teršalų ir nuodų, nes kitaip ta tvarka gali imti atrodyti kitokia nei iš tikrųjų yra. Dėl teršalų, tarkim, paprasčiausio rūkymo, žmogus tampa atskirtas nuo galimybės užmegzti ryšį su kitomis gyvybės rūšimis – augalais, gyvūnais, akmenimis ir tai tokio žmogaus sąmonėje pavidalina (formuoja) ir kuria kitokį pasaulį, nei jis iš tikrųjų yra. O jei pasaulio matymas ribotas, tai ir išvados ribotos. Taigi, nuostata dėl Visiško Blaivumo, tai ne vien nuostata dėl kūno sveikatos ir geros savijautos, bet būtina sąlyga suvokti pasaulį tokį koks jis yra, be iškraipymų ir „nutylėjimų“ – matyti bendrą vaizdą ir daryti tinkamus, iš šio vaizdo išplaukiančius žingsnius.

Todėl draugija „GYVUO“ tvirtai laikosi požiūrio dėl dviejų dalykų:

1. Visiškas blaivumas;

2. Pasitikėjimas paties žmogaus sugebėjimu be tarpininkų – tikybų (religijų) ir dvasinių veiklų (praktikų) – turėti pakankamai jėgų būti visatos ląstele savarankiškai bendraujančia su kitomis gyvybės rūšimis – augalais, akmenimis, bei dangaus kūnais, gamtos dvasiomis ir su pačiu kūrėju. Draugija „GYVUO“ turi tvirtą nuostatą, kad tos tikybos ir dvasiniai mokymai, kurių tikslas yra suteikti žmogui visas trūkstamas žinias ir patyrimus leidžiančius jam tapti savarankiška būtybe ir visaverte Visatos dalimi suprantančia jos dėsnius, o ne pririšti žmogų prie savo skleidžiamos tikybos, dvasinio mokymo ar šventyklos, yra geri ir verti pasitikėjimo.

Tikybos ir dvasiniai mokymai yra vertinami kaip vienos iš pagalbinių priemonių skirtų žmogui savarankiškai suvokti savo vietą Žemės rutulyje ir Visatoje, bet ne kaip pagrindinis sekimo ir gyvenimo tikslas. Kiekviename tikėjime (religijoje) yra labai daug teigiamų, suprantamų ir naudingų dalykų, bet gali būti ir tokių, kurie įneša neaiškumų į tiesioginį pasaulio supratimą, betarpišką būties išgyvenimą, todėl tikybos ir dvasiniai mokymai turi tik „patariamąjį balsą“, o vadovaujamasi vykdant draugijos „GYVUO“ veiklą sveiku protu ir betarpiškai pajautos (intuicijos) pagalba bendraujant su kūrinija – gamta, medžiais, gyvūnais, akmenimis, dvasiomis, Žeme, Saule, Mėnuliu ir kitais dangaus kūnais, bei Kūrėju – įsiliejant į Visatą ir tampant sąmoninga jos dalimi.

Tik būdamas sveiku, darniai sugyvendamas su aplinka, gamta, Visata žmogus gali būti laimingu.

Toks ir yra draugijos „GYVUO“ uždavinys:

KAD ŽMONĖS BŪTŲ LAIMINGI ir KAD LIETUVOJE BŪTŲ GERA GYVENTI

II. Tikslai

1. Puoselėti savo, draugijos „GYVUO“ narių ir visos Lietuvos „žaliąsias“ vertybes – švarų kūną, protą, jausmus ir dvasią; švarų maistą; švarias gamtines jėgaines; pagarbų bendravimą; švarią kalbą – be svetimybių, skatinti ieškoti tarptautiniams žodžiams tinkamų lietuviškų atitikmenų, kurti lietuvišką raidyną.

2. Sugrąžinti Lietuvą, jos žemę, gamtą ir gyvenimą Lietuvą mylinčiam ir ja tikinčiam žmogui ir jo vaikams. Vykdyti gairių kėlimo ir veiksmų derinimo veiklą, nukreiptą šiems tikslams įgyvendinti.

3. Rūpintis Lietuvos žemės ir oro švara, bei žmonių kūno, proto, jausmų ir dvasios sveikata:

a. Sveikatos apsauga – užbėgimas ligoms už akių – sveiko gyvenimo būdo sklaida;

b. Judmuo (energetika) – „žaliosios“ atsinaujinančios jėgainės visoje Lietuvoje;

c. Veža (transportas) – naudoja švarų (ekologišką) kurą;

d. Švietimas – supratimo, o ne žinių kalimo mokyklos, žmogaus, kaip Visatos dalies ugdymas – jautraus, savarankiško, sveiko.

e. Žemės ūkis – visas žemės ūkis Lietuvoje švarus (ekologiškas);

f. Daba (kultūra) – remiamos tos meno sritys ir reiškiniai remiami kurie išryškina ir atitinka šiame rašte išdėstytus tikslus Lietuvos ir užsienio meno vartotojams;

g. Kalba – lietuvių kalbos valymas nuo svetimybių, taip pat ir nuo tarptautinių žodžių – vartojant tuos esamus lietuvių kalboje žodžius, kurie gali pakeisti tarptautinius, bei kuriant lietuviškus žodžius, kurių nėra mūsuose bei lietuviško raidyno sukūrimas;

h. Mokslas – turi bendrus, aiškiai suprantamus aukščiau išdėstytus tikslus ir šiuos tikslus įgyvendina glaudžiai tarpusavyje įvairiom mokslo šakoms bendradarbiaujant – tai leistų žymiai veiksmingesnėmis padaryti pastangas siekiant šių tikslų.

i. Gyvensena – skatinti žmones gyventi savo žemės sklypuose, kurių dydis nuo 5 ha, sodinti šioje žemėje miškus ir sodus, statytis šioje žemėje sodybą, išsikasti šulinį, įsirengti vėjo, saulės ar vandens jėgaines, kad reikalui esant galima būtų gyventi savarankiškai, mokytis amatų ir verslų, kuriais tiktų užsiimti gyvenant gamtoje, pasisodinti ąžuolyną, kurio viduryje būtų kiaušinio pavidalo aikštelė susirinkimams, apeigoms ir kitoms reikmėms, susilaukti nuo 3 iki 12 vaikų.

III. Narystė

1. Kiekvienas Lietuvos pilietis pritariantis TIKSLAMS gali stoti į šį judėjimą, jeigu mažiausiai vienerius metus yra gyvenęs BLAIVIAI iš vis be rūkymo, svaigalų (alkoholio) ar kitų kvaišalų sąmoningo vartojimo – t.y.:

a. iš viso nevartojęs svaiginančių gėrimų (taip pat ir silpnų – tokių kaip sidrai, „fizai“ ar bet koks kitas svaiginantis gėrimas);

b. tabako (rūkomojo, uostomojo ir kt.);

c. raminamųjų vaistų, vaistų nuo skausmo ( išskyrus ūmius ir trumpalaikius atvejus);

d. haliucogeninių medžiagų (haliucogeninių grybų, marichuanos ir kt.);

e. kitų narkotikų.

2. Blaivybę paliudyti turi pats ketinantis tapti draugijos „GYVUO“ nariu ir kiti liudininkai.

3. Nariai, blaiviai gyvenę ilgiau kaip 3 metus, tampa Tikraisiais Nariais – t.y., gauna balsavimo teisę.

4. Nariai blaiviai gyvenę ilgiau kaip 5 metus ir nevalgę mėsos 3 metus, gali būti renkami į Žaliąją Tarybą – vykdomąjį draugijos „GYVUO“ padalinį. Žaliojoje Taryboje tiek žmonių, kiek Baltoji Taryba yra numačiusi veiklos krypčių.

5. Baltoji Taryba renkama iš narių, ilgiau kaip dešimt metų gyvenusių blaiviai, bei bent 5 metus valgiusių tik augalinį maistą.

6. Nariai nuolatos mankština savo kūną ir rūpinasi savo sveikata.

Išskirtinis draugijos „GYVUO“ bruožas – rūpinimasis švara, darna, žaliąją energetika, miškais ir kt. Kiekvieno nario pareiga – rūpintis savo kūno, minčių, jausmų švara, ugdyti dvasinius sugebėjimus, per kuriuos ir pasiekiamas tiesioginis ryšys, be tarpinės grandies, su gamta, – gyvūnais, augalais, akmenimis – mineralais, dangaus kūnais, dvasiomis ir, pagaliau, pačiu Kūrėju. Kad tai pasiektume, svarbiausia yra įvertinti draugijos narių gyvenimo būdą – jų blaivumą, sveiką mitybą, kūno tinkamą nuolatinį mankštinimą, žodžio, išgirsto ir ištarto girdėjimą, vertinimą, supratimą: pažado laikymąsi, bei atsakomybę.

 

Norinčius stoti į draugiją GYVUO kviečiame rašyti daugvardas@omuo.lt

Sudarė Daugvardas Noreikis

2011 m. lapkričio 7 d.

(1108)

One Comment

  1. Edvardas says:

    Smagu, kad tokie dalykai kuriasi. Tačiau gaila, kad ir juose esama fanatizmo. Stebint polinkį blaivumui – cukrus, arbata ir kava taip pat turėtų būti tarp nevartotinų medžiagų, kaip ir visa eilė kitų medžiagų, kurios sąmonę veikia daug stipriau negu taurė vyno.
    Kaip bebūtų, dar kartą išreiškiu pritarimą projektui bendrai ir kaupsiuos jėgomis motyvuotis askezei. 🙂

    Šviesių dienų.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *