Teiwas Rotating Header Image

Valstybės Pagrindas » Apibendrinimai »

Dėl vakcinų nuo koronaviruso grėsmės

Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos raštuose patikinta, kad vakcinos nuo COVID-19 ligos Europos Komisijos sprendimu yra registruojamos į Bendrijos vaistinių preparatų registrą. Taip pat raštuose teigiama, kad vakcinų nuo COVID-19 ligos registracija yra sąlyginė, – vakcinų nuo COVID-19 ligos registruotojai ir toliau privalo teikti klinikinių tyrimų, kurie tęsis 2 metus, rezultatus. Taigi, darytina išvada, kad vakcinomis nuo COVID-19 ligos kol kas nėra užtikrinama apsauga nuo kontraindikacijų (priežasčių, dėl kurių yra žalinga arba negalima vartoti vaisto arba taikyti gydymo metodo).

Be to, Sveikatos apsaugos ministerijos rašte teigiama, kad Lietuvos Respublikoje galiojantis teisinis reglamentavimas nenumato galimybių asmenis skiepyti be jo sutikimo (išskyrus tam tikras teisės aktuose numatytas išimtis), – skiepijimas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina vykdomas vadovaujantis savanoriškumo principu, t. y. skiepijami tik rašytinį sutikimą davę asmenys ar asmenys, dėl kurių rašytinį sutikimą davė jų atstovai.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnybos rašte teigiama, kad vakcinų nuo koronaviruso veiksmingumas ir saugumas nuolat stebimas, kaupiami rezultatai apibendrinami. Todėl darytina išvada, kad nuo COVID-19 ligos besiskiepijantys asmenys duoda sutikimą būti paskieptinais, tačiau ar visi savanoriškai paskieptini, savo rašytiniu sutikimu, dalyvauja vakcinų nuo koronaviruso SARS-CoV-2, klinikiniuose tyrimuose? Ar Lietuvos piliečiai tinkamai informuojami, kad su tokiomis vakcinomis vis dar atliekami klinikiniai tyrimai kurie tęsis mažiausiai dar du metus?

Šiuo metu yra keletas dalykų kurie viešai svarstomi dėl esamų vakcinų nuo COVID-19 ligos ir su jos patikrinimu susijusių testų bei medicininių kaukių patikimumo. Vienas iš tokių dalykų, tai nanodalelės, kurios galimai aptinkamos tiek medicininėse kaukėse, tiek testams naudojamose priemonėse. Apie nanodalelių panaudojimą medicinoje rašomi straipsniai jau daugiau nei dešimt metų. Jeigu tiesa, kad naudojamos nanodalelės vakcinose ir priemonėse nuo COVID-19 ligos, ar tikrai ištirtas ir patvirtintas jų poveikis žmogaus sveikatai ir nustatytos galimos kontraindikacijos?

Kitas viešumoje svarstomas dalykas, – tai vakcinose nuo COVID-19 ligos naudojamos medžiagos kovai prieš koronaviruse SARS-CoV-2 esančiu spyglio baltymu (angl. spike protein), kuris žalingas žmogaus sveikatai. Deja, jau radosi patikimų mokslinių straipsnių, kad vakcinų pagalba kuriant antikūnius prieš spyglio baltymą tuo pačiu naikinamas žmogaus vaisingumui labai svarbus natūraliai susidarantis sincitinas. Taigi, dar nėra galutinai ištirta šių vakcinų kontraindikacija žmogaus vaisingumui. Kokios galimos pasekmės, jeigu vis tik po kelių metų pasitvirtins, kad vakcinos nuo COVID-19 ligos kenkia žmogaus vaisingumui?

Trečias dalykas į kurį vis atkreipiamas dėmesys, kad vakcinos nuo COVID-19 ligos tarsi eliminuoja natūralų imunitetą sukurdamos dirbtinį imunitetą tokiu būdu pasiskiepijęs asmuo tarsi tampa labiau pažeidžiamu todėl gali dažniau susirgti dėl kitų infekcinių ligų ar koronaviruso atmainų. Tokiu būdu pasiskiepijęs nuo COVID-19 ligos tarsi tampa priklausomu nuo vakcinų, kadangi be jų nebegali natūraliai išgyventi.

Be to, televizijoje, radijuje ir spaudoje be perstojo jau ilgiau negu metus vykdoma tarsi propaganda raginanti Lietuvos Respublikos piliečius skiepytis nuo koronaviruso. Tačiau beveik nekalbama apie galimas kontraindikacijas, kalbama tik apie vakcinas kaip išsigelbėjimą, nors jau dabar teigiama, kad randasi vis naujos koronaviruso atmainos ir nebeužtenka vienos, dviejų ar daugiau vakcinos dozių. Be to, net Sveikatos apsaugos ministerija pripažinusi, kad skiepai nepasaugo nuo užsikrėtimo koronaviruso ir patys pasiskiepijusieji kaip ir nepasiskiepijusieji gali būti koronaviruso nešiotojais.

 Manoma, kad naujosios vakcinos nuo COVID-19 ligos sukurtos genų inžinerijos pagrindu. Daug kas įtikinti, kad reikalinga skiepytis naująją vakcina, nes būtina „pasitarnauti mokslui“ ir „tikėti mokslu“. Tačiau, kaip jau teigta anksčiau, šios, genų inžinerijos pagrindu sukurtos, vakcinos nėra praėjusios būtino klinikinių tyrimo etapo, todėl, kai kurių mokslininkų teigimu, tokie preparatai net negali būti laikomi vakcinomis.

Šiuo metu viešoje erdvėje pateikiami net pusę amžiaus senumo ir naujesni įvairių mąstytojų pasisakymai, kad būtina mažinti gyventojų skaičių pasaulyje ir vienas iš patikimiausių būdų tai daryti per skiepijimą. Spaudoje radosi straipsnių, kuriuose tokie teiginiai pateikiami kaip „melagienos“. Tačiau ir patys „melagienas“ nagrinėjantys žurnalistai suklysta, – pavyzdžiui šių metų pradžioje buvo paneigta, kad bus skiepijami nėščios moterys ir vaikai, tačiau jau šių metų birželio mėn. patvirtinta, kad kviečiami skiepytis visi nepriklausomai nuo amžiaus ar nėštumo siekiant sukurti „kolektyvinį imunitetą“.

Prisimenant 1939 m. kai tuometinė Lietuvos Respublikos valdžia be žymesnio pasipriešinimo įsileido sovietų kariuomenę ir buvo sovietų nuversta nepraėjus nei pusei metų, galima teigti, kad valstybės valdymo perversmai gali būti padaromi klasta „šliaužančiu“ būdu. Tuomet dalis Lietuvos Respublikos valdžios atstovų Rusiją laikė „drauginga“ kaimyne net neįtardami ar bijodami įtarti, kad sovietai tiesiog siekia sunaikinti Lietuvos valstybę. Ar nėra panašu ir dabartinės Lietuvos Respublikos valdžios atveju, kai besąlygiškai paklūstama iš svetur „draugingų“ organizacijų pateikiamiems su koronaviruso valdymu susijusiems nurodymams, taip prarandant valstybės valdymo kontrolę ir „šliaužančiu“ būdu tarsi nepastebimai perleidžiant ją svetimoms organizacijoms? Be to, randasi vis daugiau įrodymų, kad koronavirusas SARS-CoV-2 buvo sukurtas Kinijos laboratorijoje ir netyčia ar tyčia iš jos išleistas ar net platinamas.

 Verta užsiminti ir apie Lietuvos Respublikos konstituciją (toliau – Konstitucija) bei kitus teisės aktus susijusius su žmogaus teisėmis. Drįstu pastebėti, kad visame koronaviruso SARS-CoV-2 valdymo scenarijuje kėsinimąsi ar pažeidžiami šie Konstitucijos straipsniai:

 1. Konstitucijos 21 str. teigiama, kad „su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai.“; Manyčiau, kad darant žmonėms spaudimą skiepytis preparatais, kurie dar nėra kliniškai ištirti, tai medicininis bandymas dažnai be žmogaus žinios ir jo laisvo sutikimo;
 2. Konstitucijos 22 str., kuriame teigiama, kad „Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas“;
 3. Konstitucijos 25 str. teigiama, kad „laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu“; Šiuo metu visi vengiantys skiepytis vakcinomis nuo COVID-19 ligos dažnai vadinami „antivakseriais“, kurie tarsi pavojingi visuomenei dėl tokios savo nuomonės (panašiai kaip tapo pavojingais sovietams besipriešinantys asmenys), raginama juos atleidinėti iš darbų ir neįleisti į renginius taip akivaizdžiai viešai užsiimama diskriminacijos kurstymu.

Be to galimai pažeidžiamas Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatymo 49 str. 7 d. 1 p., kuriame teigiama, kad reklamuoti vaistinius preparatus neturi teisės valstybės bei savivaldybių institucijos ir jose dirbantys asmenys. Kadangi valstybės bei savivaldybių institucijos aktyviai ragina piliečius skiepyti net klinikinių tyrimų nepraėjusiais preparatais, tai tikėtina šios straipsnio pažeidimas. Taip pat galimai pažeidžiama Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymo 8 ir 9 str. susiję su žmogaus teise į privataus gyvenimo neliečiamumą. Tenka pastebėti, kad šiais metais Europos Taryba priėmė rezoliuciją kuria valstybėms draudžia privalomą vakcinaciją nuo COVID-19 ligos  ir draudžia darbuotojų ir visų kitų nesiskiepijančių piliečių diskriminaciją.

Todėl apibendrintai darytina išvada, kad, dirbtinai supriešinant visuomenę, yra valstybių kontrolės perėmimo ir šliaužiančio perversmo koronaviruso SARS-CoV-2 pagalba požymių. Manau, kad dar galima susigrąžinti Lietuvos valstybės valdymo kontrolę, nes vėliau, galimai prasidėjus masinėms kontraindikacijoms po vakcinavimo nuo COVID-19 ligos, gali būti jau per vėlu gelbėti ir gelbėtis, panašiai kaip bandant valstybę gelbėti partizanams, kurie nesulaukę didesnio užnugario ir palaikymo daugelis jų žuvo.

 1. Vienos iš vakcinų, kurioje yra nanodalelės, sudėtis;
 2. Galima nanodalelių grėsmė žmogaus sveikatai: http://copublications.greenfacts.org/en/nanotechnologies/l-2/6-ealth-effects-nanoparticles.htm
 3. Siekio diskriminuoti nesiskiepijančius pavyzdys;
 4. Nesiskiepijančių darbuotojų galimos diskriminacijos pavyzdys spaudos antraštėje;
 5. Prancūzų virusologo pastebėjimas, kad vakcinos nuo COVID-19 ligos sukuria koronaviruso atmainas;
 6. Europos tarybos pranešimas, kad vengiantys vakcinuotis negali būti diskriminuojami;
 7. Perspėjimas, kad vakcinuotiems nuo COVID-19 ligos gali labai sutrumpėti gyvenimo trukmė;
 8. LR Sveikatos ministerijos perspėjimas, kad ir vakcinuoti asmenys gali užsikrėsti koronavirusais;
 9. Vienas iš LRT žurnalistų susipainiojimas ar klaidinimas dėl „testų paso“;
 10. Pranešimas apie galimą vakcinų nuo COVID-19 ligos grėsmę nėščioms moterims;
 11. Apibendrinimas apie vakcinų nuo COVID-19 galimą grėsmę vaisingumui;
 12. Salk instituto pranešimas apie vakcinų nuo COVID-19 grėsmę vaisingumui: https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/
 13. 17,503 DEAD, 1.7 Million Injured (50% SERIOUS) Reported in European Union’s Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 Shots: https://healthimpactnews.com/2021/17503-dead-1-7-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/
 14. COVID vaccine is ‘bioterrorism by injection’ and has likely caused at least 50K deaths in the US: https://www.lifesitenews.com/news/eminent-doc-covid-vax-is-bioterrorism-by-injection-and-has-likely-caused-at-least-50k-deaths-in-the-us
 15. Straipsnio apie depopuliaciją per vakcinavimą antraštė.

(83)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *